"układ energetyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "układ energetyczny" po polsku

"układ energetyczny" — Słownik kolokacji angielskich

energy system kolokacja
  1. energy rzeczownik + system rzeczownik = system energetyczny, układ energetyczny
    Bardzo silna kolokacja

    In 2004 tax was applied to the entire energy system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo