"rozkład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozkład" po polsku

rozkład

normal distribution
rzeczownik
 1. layout *
  • układ, opracowanie graficzne, makieta, rozkład, plan, kompozycja, rozmieszczenie [policzalny]
   arrangement and organisation using a plan
   I like the layout on this web page. (Podoba mi się opracowanie graficzne tej strony internetowej.)
   According to this layout, their main energy source should be in the basement. (Zgodnie z tym planem, ich główne źródło energii powinno być w piwnicy.)
 2. distribution ***
  • rozkład (np. statystyczny)
   We must know something about the distribution of the data to come up with a good key. (Musimy coś wiedzieć o rozkładzie danych, żeby wymyślić dobry klucz.)
 3. disintegration
 4. decay *
 5. decomposition
 6. rotting
 7. putrescence
 8. putrefaction

Powiązane zwroty — "rozkład"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo