ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spread out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spread out" po angielsku

spread ****
spread out *

czasownik
Formy nieregularne: past tense  spread, past participle  spread
 1. rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
  I spread the map out on the table. (Rozłożyłem mapę na stole.)
  Spread the blanket out to dry. (Rozłóż koc, żeby się wysuszył.)
  He spread the papers out between them. (On rozłożył papiery pomiędzy nimi.)
 2. rozłożyć, rozkładać (w czasie)
  We will spread this trip in time. (Rozłożymy tę wycieczkę w czasie.)
  If you have a lot of work, you can spread it. (Jeżeli masz dużo pracy, możesz ją rozłożyć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

spread out *

phrasal verb
 1. rozpierzchnąć się
  The group spread out on the street. (Grupa rozpierzchła się na ulicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. rozłożyć coś
 2. rozłożyć w czasie
  I decided to spread my work out in order to not drive myself. (Postanowiłem rozłożyć moją pracę w czasie, aby się nie zapracować.)
phrasal verb
 1. być rozpostartym

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "spread out"

phrasal verb

"spread out" — Słownik kolokacji angielskich

spread out kolokacja
 1. spread czasownik + out particle = rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
  Bardzo silna kolokacja

  In the city the population was spread out with 30.4% under the age of 18.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo