BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"makieta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "makieta" po polsku

makieta

rzeczownik
 1. layout *
  • układ, opracowanie graficzne, makieta, rozkład, plan, kompozycja, rozmieszczenie [COUNTABLE]
   arrangement and organisation using a plan
   I like the layout on this web page. (Podoba mi się opracowanie graficzne tej strony internetowej.)
   According to this layout, their main energy source should be in the basement. (Zgodnie z tym planem, ich główne źródło energii powinno być w piwnicy.)
 2. mock-up
 3. dummy
  • makieta, wstępny układ (np. graficzny) informal
   We prepared a dummy of the website to see if you like it. (Przygotowaliśmy wstępny układ strony internetowej, żebyś mógł sprawdzić, czy ci się podoba.)
 4. paste-up , także: pasteup
  • makieta (np. książki, gazety)
 5. miniature model  
 6. maquette

"makieta" — Słownik kolokacji angielskich

miniature model kolokacja
 1. miniature przymiotnik + model rzeczownik = makieta
  Luźna kolokacja

  Since it was a miniature model, it could not be driven by a person.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo