Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"model" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "model" po polsku

model

In the planetary model, obrazek do "model" po polsku
rzeczownik
 1. model *****
  • model (fizyczny, matematyczny) [policzalny]
   Model A shows a physical law. (Model A przedstawia prawo fizyczne.)
  • model (osoba pozująca dla malarza, fotografa) [policzalny]
   I worked as a model when I was younger. (Pracowałem jako model, gdy byłem młodszy.)
   Would you like to become a model? (Czy chciałabyś zostać modelką?)
  • model, modelka (osoba prezentująca modę) [policzalny]
   Our agency is hiring models for an upcoming fashion show. (Nasza agencja szuka modelów na najbliższy pokaz mody.)
   She is a model who participates in every important fashion show. (Ona jest modelką, która uczestniczy w każdym ważnym pokazie mody.)
  • model (samochodu) [policzalny]
   That is the latest model of our car. (To jest najnowszy model naszego samochodu.)
   Clio is a popular model of a car produced by Renault. (Clio jest popularnym modelem samochodu produkowanym przez Renault.)
  • model, odwzorowanie [policzalny]
   This is a model of our company's headquarters. (To model siedziby naszej firmy.)
   We tested these solutions on a model. (Sprawdziliśmy te rozwiązania na modelu.)
 2. style ****
 3. framework **
  • model (w teorii naukowej) [policzalny]
   The framework developed here is ambitious in its scope and detail. (Model opracowany tutaj jest ambitny w swoim zasięgu i szczegółach.)
 4. paradigm **
 5. sitter
  • model, osoba pozująca
   Have you found a sitter for the photoshoot? (Znalazłaś modela na sesję zdjęciową?)
 6. figure , *****
  • postać (na obrazie), model (osoby) [policzalny]
   The two figures in the background are the painter's parents. (Dwie postaci w tle są rodzicami malarza.)
   zobacz także: figurine
 7. paragon
 8. template , także: templet
  • wzór, model język pisany
   His movie has become a template for other directors. (Jego film stał się wzorem dla innych reżyserów.)
 9. fashion model
 10. male model
  • model (mężczyzna)
 11. maquette

Powiązane zwroty — "model"

czasownik
modelować = fashion +1 znaczenie
rzeczownik
nazwa własna
Shelby (model Mustanga) = Shelby
Jetta (model auta marki Volkswagen) = Jetta
przymiotnik
statystyczny (np. model) = statistic
modelowy = modelesque +1 znaczenie
phrasal verb

"model" — Słownik kolokacji angielskich

fashion model kolokacja
 1. fashion rzeczownik + model rzeczownik = model, modelka
  Bardzo silna kolokacja

  She also takes every chance to work as a fashion model.

male model kolokacja
 1. male przymiotnik + model rzeczownik = model (mężczyzna)
  Bardzo silna kolokacja

  He gives off the air of a male model, and many girls in his school want to go out with him.

"model" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "model" po angielsku

model *****

In the planetary model, obrazek do "model" po polsku
rzeczownik
 1. model (fizyczny, matematyczny) [policzalny]
  Model A shows a physical law. (Model A przedstawia prawo fizyczne.)
 2. model (osoba pozująca dla malarza, fotografa) [policzalny]
  I worked as a model when I was younger. (Pracowałem jako model, gdy byłem młodszy.)
  Would you like to become a model? (Czy chciałabyś zostać modelką?)
 3. model, modelka (osoba prezentująca modę) [policzalny]
  Our agency is hiring models for an upcoming fashion show. (Nasza agencja szuka modelów na najbliższy pokaz mody.)
  She is a model who participates in every important fashion show. (Ona jest modelką, która uczestniczy w każdym ważnym pokazie mody.)
 4. model (samochodu) [policzalny]
  That is the latest model of our car. (To jest najnowszy model naszego samochodu.)
  Clio is a popular model of a car produced by Renault. (Clio jest popularnym modelem samochodu produkowanym przez Renault.)
 5. model, odwzorowanie [policzalny]
  This is a model of our company's headquarters. (To model siedziby naszej firmy.)
  We tested these solutions on a model. (Sprawdziliśmy te rozwiązania na modelu.)
 6. wzór
  He is the very model of a scientist. (On jest wielkim wzorem naukowca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prezentować, zaprezentować (np. ubrania na wybiegu) [przechodni/nieprzechodni]
  She is modelling the newest collection. (Ona prezentuje najnowszą kolekcję.)
  My sister wants to model clothes of the best fashion designers. (Moja siostra chce prezentować ubrania najlepszych projektantów mody.)
 2. modelować (robić komputerowe prezentacje czegoś) [przechodni]
  He modelled his project to show at the conference. (On modelował swój projekt, żeby pokazać go na konferencji.)
 3. modelować (np. z gliny, drewna) [przechodni]
  I modelled this replica out of wood. (Wymodelowałam tę replikę z drewna.)
 4. wzorować się
  I model myself after his action. (Wzoruję się na jego działaniach.)
  He models himself after Elvis Presley. (On wzoruje się na Elvisie Presleyu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wzorowy
  She is a model student. (Ona jest wzorową uczennicą.)
  He is our model worker. (On jest naszym wzorowym pracownikiem.)
  I'm really proud of my son's model behaviour. (Jestem naprawdę dumny z wzorowego zachowania mojego syna.)
 2. modelowy, wzorcowy
  This model item will serve as a base for a whole series. (Ten przedmiot wzorcowy będzie służył jako podstawa dla całej serii.)
  This is a model project, you should all try to follow it. (To jest wzorcowy projekt, wszyscy powinniście starać się go naśladować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "model"

rzeczownik
czasownik
remodel = zmienić wygląd (czegoś), przerobić (coś), przebudować (np. dom)
kolokacje