"model known" — Słownik kolokacji angielskich

model known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): model znany
  1. know czasownik + model rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, Pearl became famous when she was made an international model, known to have one of the most beautiful faces in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo