KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"know" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "know" po angielsku

know , ***** , ken (skrót) ScoE dialekt **

obrazek do "know" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: knew past tense, , known past participle,
 1. wiedzieć [przechodni/nieprzechodni]
  I don't know what's going on. (Nie wiem, co się dzieje.)
  No one knew where Jackie was. (Nikt nie wiedział, gdzie była Jackie.)
  I was the only person who didn't know. (Byłem jedyną osobą, która nie wiedziała.)
  How long have you known about it? (Od jak dawna o tym wiesz?)
  I know nothing about you. (Nic o tobie nie wiem.)
 2. znać [przechodni]
  Do you know him? (Czy znasz go?)
  I don't know her very well. (Nie znam jej zbyt dobrze.)
  We've known each other for years. (Znamy się od lat.)
  He knows your husband. (On zna twojego męża.)
  I know English very well. (Znam angielski bardzo dobrze.)
 3. umieć [przechodni]
  I don't know how to dance salsa. (Nie umiem tańczyć salsy.)
  I know how to dance. (Umiem tańczyć.)
  They never knew how to use that software. (Oni nigdy nie potrafili obsługiwać tego programu.)
 4. poznawać [przechodni]
  Your hair is so characteristic that I'd know you even from the distance or at night! (Twoje włosy są tak charakterystyczne, że poznałbym cię nawet z daleka czy w nocy!)
  He says he wants to know me. (On powiedział, że chce mnie poznać.)
 5. doświadczać, zaznawać [przechodni]
  I knew a lot of poverty in my life. (Doświadczyłem wiele biedy w swoim życiu.)
  I have never known love. (Nigdy nie zaznałem miłości.)
  The poor child has never known family. (To biedne dziecko nigdy nie doświadczyło rodziny.)
 6. odróżniać [przechodni]
  You're old enough to know love from lust. (Jesteś wystarczająco dorosły, by odróżnić miłość od pożądania.)
  How am I supposed to know right from wrong? (Jak mam odróżniać dobro od zła?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

I know , IK (skrót)

czasownik
 1. wiem, mam pomysł język mówiony
  I know: let's go to the movies. (Mam pomysł: chodźmy do kina.)
  I know, we will invite them to dinner. (Wiem, zaprosimy ich na kolację.)
 2. wiem o tym język mówiony
  You love me, I know. (Kochasz mnie, wiem o tym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. poznać coś, zapoznawać się z czymś
  We should get to know the neighbourhood. (Powinniśmy zapoznać się z okolicą.)
  Let's get to know the equipment before our trip. (Przed wycieczką zapoznajmy się ze sprzętem.)
czasownik
 1. poznać kogoś, zapoznać się z kimś
  I got to know your sister last year. (Poznałam twoją siostrę w zeszłym roku.)
 1. dowiadywać się, dowiedzieć się (o czymś)
  to find out
  How did you come to know about this event? (Jak się dowiedziałeś o tym wydarzeniu?)
  link synonim: find out
 2. poznać (kogoś lub coś), poznawać (kogoś lub coś)
 1. jak wiesz
  We've been married for over ten years, as you know. (Jesteśmy małżeństwem od ponad dziesięciu lat, jak wiesz.)
  As you know, I've recently found a job. (Jak wiesz, niedawno znalazłem pracę.)
  My parents, as you know, are away this weekend. (Moi rodzice, jak wiesz, wyjechali na weekend.)
czasownik
 1. wiesz o tym język mówiony
  You know that they broke up, right? (Wiesz o tym, że oni ze sobą zerwali, prawda?)
  You know that she's going to study with us, don't you? (Wiesz o tym, że ona będzie z nami studiować, no nie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. no wiesz język mówiony
  "How did you do it?" "You know... I have my ways." ("Jak ty to zrobiłeś?" "No wiesz... mam swoje sposoby.")
  "Who's Jack?" "This tall guy, you know..." ("Kto to Jack?" "Ten wysoki facet, no wiesz...")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "know"

czasownik
przymiotnik
knowable = dostępny, znany +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
inne
idiom
inne
wykrzyknik
zaimek
kolokacje

podobne do "know" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "know" po polsku

rzeczownik
inne
nie wiem (skrót od "don't know") = dunno , także: donno
inne

powered by  eTutor logo