ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"know one's place" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "know one's place" po angielsku

know one's place

idiom
  1. znać swoje miejsce
    His dog knows its place and never barks at his master. (Jego pies zna swoje miejsce i nigdy nie szczeka na swojego pana.)

"know one's place" — Słownik kolokacji angielskich

know one's place kolokacja
Popularniejsza odmiana: know the place
  1. know czasownik + place rzeczownik = znać swoje miejsce
    Bardzo silna kolokacja

    I do know a place where my word may bring something, though.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo