Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"know the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "know the way" po angielsku

"know the way" — Słownik kolokacji angielskich

know the way kolokacja
  1. know czasownik + way rzeczownik = znać drogę
    Zwykła kolokacja

    He knew the back ways as no other man could.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo