"way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way" po angielsku

way *****

obrazek do "way" po polsku
rzeczownik
 1. sposób, metoda (robienia czegoś) [policzalny]
  The way you do this is completely wrong! (Sposób, w jaki to robisz jest całkowicie nieprawidłowy!)
  The chef showed them the correct way to chop carrots. (Kucharz pokazał im prawidłowy sposób krojenia marchewek.)
 2. sposób, styl (np. zachowania się) [policzalny]
  She behaved in a strange way. (Ona zachowała się w dziwny sposób.)
  His way is nonchalant. (Jego styl jest nonszalancki.)
  I won't change my way for you. (Nie zmienię mojego stylu dla ciebie.)
  link synonimy: fashion, manner
 3. trasa, droga [policzalny]
  Could you tell me the way to the airport? (Możesz mi wskazać drogę na lotnisko?)
  They stopped for fuel on their way home. (W drodze do domu zatrzymali się, żeby zatankować.)
  The way to our new house was bumpy. (Droga do naszego nowego domu była wyboista.)
 4. kierunek [policzalny]
  To find the hospital, go this way. (Aby znaleźć szpital, idź w tym kierunku.)
  If you go this way, you will see the waterfall. (Jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to zobaczysz wodospad.)
  You are going the wrong way, the church is on the right. (Idziesz w złym kierunku, kościół jest po prawej.)
  zobacz także: course
 5. sens, wzgląd, aspekt [policzalny]
  There are some ways of the topic I'd rather not discuss. (Są pewne aspekty tego tematu, o których wolałabym nie dyskutować.)
 6. odległość, oddalenie [tylko liczba pojedyncza]
  The way between you and me is long. (Odległość pomiędzy tobą a mną jest duża.)
  What is the way between the Sun and the Earth? (Jaka jest odległość pomiędzy Słońcem a Ziemią?)
 7. droga, przejście (przestrzeń przed czymś)
  Get out of the way. (Zejdź z drogi.)
  The way was too narrow to fit the piano. (Przejście było zbyt wąskie, aby zmieścić pianino.)
 8. stan, kondycja [tylko liczba pojedyncza]
  He's in a good way - I saw him yesterday. (Jest w dobrym stanie - widziałem go wczoraj.)
  I should run more often to improve my way. (Powinienem częściej biegać, żeby poprawić swoją kondycję.)
 9. fakt, wydarzenie [tylko liczba pojedyncza]
  The way that changed my life was my marriage. (Wydarzeniem, które zmieniło moje życie, był ślub.)
  I don't trust people because of one way from my past. (Nie ufam ludziom przez jedno wydarzenie z mojej przeszłości.)
 10. zachowanie [policzalny]
  I don't understand his way. (Nie rozumiem jego zachowania.)
  Mark's way has disappointed me. (Zachowanie Marka mnie rozczarowało.)
 11. rozwój, postęp [tylko liczba pojedyncza]
 12. wybór, możliwość [policzalny]
  I've got too many ways and I can't decide on anything. (Mam zbyt wiele możliwości i na nic nie mogę się zdecydować.)
  She has no way but to take the job. (Ona nie ma innego wyboru jak przyjąć tę pracę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. bardzo daleko (w sensie odległości)
  It's way too far away for us to go on foot. (To jest zbyt daleko dla nas, żeby iść na nogach.)
 2. mocno, bardzo, daleko, zbyt, o wiele, znacznie (w dużym stopniu)
  I love him way too much. (Kocham go zbyt mocno.)
  She is way too smart for you. (Ona jest dla ciebie zbyt mądra.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. postawić na swoim
idiom
 1. postawić na swoim potocznie

Powiązane zwroty — "way"

czasownik
give way = ustąpić, ulec, podporządkować się, ugiąć się (np. komuś w jakiejś sprawie) +1 znaczenie
be underway = jechać, płynąć (o samochodzie, o okręcie)
inne
idiom
przysłówek
rzeczownik
przymiotnik
inne
wykrzyknik
kolokacje