"trasa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trasa" po polsku — Słownik angielsko-polski

trasa

and myself on Route 66 Route 66 Missouri Route 66 GPS and Navigation
rzeczownik
 1. route ***
  • trasa, droga [COUNTABLE]
   Take Route 65 north and get off at exit 4A. (Pojedź drogą numer 65 na północ i zjedź na wyjeździe numer 4A.)
   As you travel, have her follow the route on the map. (Jak będziecie jechać, niech ona śledzi trasę na mapie.)
   What is the shortest route from here to the airport? (Jaka jest najkrótsza droga stąd na lotnisko?)
 2. way *****
  • trasa, droga [COUNTABLE]
   Could you tell me the way to the airport? (Możesz mi wskazać drogę na lotnisko?)
   They stopped for fuel on their way home. (W drodze do domu zatrzymali się, żeby zatankować.)
   The way to our new house was bumpy. (Droga do naszego nowego domu była wyboista.)
 3. circuit **
  • obchód, trasa [COUNTABLE]
   She made a full circuit of the room with her eyes. (Zrobiła pełny obchód pokoju swoimi oczami.)
   The guard finished his circuit. (Strażnik skończył swój obchód.)
 4. trail ***
  • trasa, szlak (np. w lesie) [COUNTABLE]
   This forest trail is barely visible. (Ten leśny szlak jest ledwo widoczny.)
   I don't think this trail is very safe. Let's look for another one. (Nie sądzę, aby ten szlak był zbyt bezpieczny. Poszukajmy innego.)
 5. touring
 6. trajectory *
 7. itineracy , itinerancy