PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"objazd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "objazd" po polsku

objazd

The Wedding Singer UK Tour - With love from Lou
rzeczownik
 1. tour , ****
  • tournee, objazd [policzalny]
   I'm going on tour with my music band. (Jadę na tournee z moim zespołem muzycznym.)
   The record company sent me on a tour to promote my album. (Wytwórnia płytowa wysłała mnie na tournee, żeby promować mój album.)
 2. diversion BrE * , detour AmE
  • objazd, zmiana kierunku (np. w czasie remontu)
   The detour was about a mile and a half longer. (Objazd był dłuższy o około półtorej mili.)
   When they returned, there had been no trace of the phony detour sign. (Kiedy wrócili, nie było śladu po fałszywym znaku objazdu.)
   The diversion was set due to roadworks in the area. (Zorganizowano objazd w związku z robotami drogowymi w okolicy.)
   link synonim: round-about
 3. bypass * , także: by-pass
  • obwodnica, objazd
   They are building a bypass over the railroad tracks. (Oni budują pomost omijający nad linią kolejową.)
 4. circuit **
  • turniej tenisowy, objazd (przemieszczanie się w celu dawania występów) [policzalny]
   Both have started well on the world circuit this year. (Obydwoje mieli dobry początek na tegorocznym światowym turnieju.)
 5. touring
 6. round-about , roundabout way
 7. bypass route
 8. itineration   oficjalnie
 9. itineracy , itinerancy

"objazd" — Słownik kolokacji angielskich

roundabout way kolokacja
 1. roundabout przymiotnik + way rzeczownik = okrężna droga, objazd
  Bardzo silna kolokacja

  But stories did get back to her, in a roundabout way.

  Podobne kolokacje:
bypass route kolokacja
 1. bypass rzeczownik + route rzeczownik = trasa obejścia, obejście, objazd
  Luźna kolokacja

  The planned bypass route was eventually changed to be east of town.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo