Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"zmiana kierunku" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmiana kierunku" po polsku

zmiana kierunku

rzeczownik
 1. diversion British English * , detour American English
  • objazd, zmiana kierunku (np. w czasie remontu)
   The detour was about a mile and a half longer. (Objazd był dłuższy o około półtorej mili.)
   When they returned, there had been no trace of the phony detour sign. (Kiedy wrócili, nie było śladu po fałszywym znaku objazdu.)
   The diversion was set due to roadworks in the area. (Zorganizowano objazd w związku z robotami drogowymi w okolicy.)
   link synonim: round-about
 2. change of direction

"zmiana kierunku" — Słownik kolokacji angielskich

 1. direction rzeczownik + change rzeczownik = zmiana orientacji, zmiana kierunku
  Zwykła kolokacja

  In the early 1990s she decided on a change of direction.

  Podobne kolokacje:
direction change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana kierunku
 1. direction rzeczownik + change rzeczownik
  Luźna kolokacja

  We made a turn and the blanket-wrapped thing on the floor shifted with the direction change.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo