"okrężna droga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okrężna droga" po polsku

okrężna droga

Picture of Road Closed Detour Detour ahead
rzeczownik
 1. detour
  • okrężna droga (np. do celu)
 2. round-about , roundabout way

"okrężna droga" — Słownik kolokacji angielskich

roundabout way kolokacja
 1. roundabout przymiotnik + way rzeczownik = okrężna droga, objazd
  Bardzo silna kolokacja

  But stories did get back to her, in a roundabout way.

  Podobne kolokacje:
circular path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrężna droga
 1. circular przymiotnik + path rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This is equivalent to moving the point through a circular path of exactly 180 degrees.

  Podobne kolokacje:
circuitous path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrężna droga
 1. circuitous przymiotnik + path rzeczownik
  Luźna kolokacja

  His shape merged with darkness and followed a circuitous path along a back street.

  Podobne kolokacje:
circular track kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrężna droga
 1. circular przymiotnik + track rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The goal is to finish first in a circular track with all classes of cars.

  Podobne kolokacje:
circuitous way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrężna droga
 1. circuitous przymiotnik + way rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He actually fell into the Giants' lap in a circuitous way.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo