ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"touring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "touring" po angielsku

touring

rzeczownik
 1. podróżowanie, zwiedzanie
  During my touring of Rome, I visited many churches. (Podczas mojego zwiedzania Rzymu obejrzałam dużo kościołów.)
 2. tournée, objazd, trasa
  They are starting their annual touring over the United States. (Oni zaczynają swoje coroczne tournée po Stanach Zjednoczonych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. objazdowy (np. wystawa)
  Our museum holds a touring exhibition for the next month. (Nasze muzeum przez najbliższy miesiąc będzie gościć objazdową wystawę.)
 2. pokazywany w trakcie tournée

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "tour" po polsku VanHool Luxury Tour Bus Quito City Tour - Quito Tour Bus The Wedding Singer UK Tour - With love from Lou
rzeczownik
 1. podróż, wycieczka, objazdówka (np. autokarowa) [policzalny]
  I told you about that during our tour. (Powiedziałem ci o tym podczas naszej wycieczki.)
  We organized a tour to Italy. (Zorganizowaliśmy podróż do Włoch.)
 2. zwiedzanie, wycieczka (po jakimś miejscu) [policzalny]
  They went on a tour around New York City. (Oni pojechali na wycieczkę po Nowym Jorku.)
  Helen took the boys on a tour. (Helen zabrała chłopców na wycieczkę.)
 3. tournee, objazd [policzalny]
  I'm going on tour with my music band. (Jadę na tournee z moim zespołem muzycznym.)
  The record company sent me on a tour to promote my album. (Wytwórnia płytowa wysłała mnie na tournee, żeby promować mój album.)
 4. podróż służbowa [policzalny]
  My company sends me on a tour every two months. (Moja firma wysyła mnie w podróż służbową co dwa miesiące.)
  His boss wants him to go on a tour. (Jego szef chce, żeby on pojechał w podróż służbową.)
  "Is your dad home?" "No, he's on tour." ("Czy twój ojciec jest w domu?" "Nie, jest w podróży służbowej.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wybrać się w podróż, zwiedzać (kilka miejsc) [przechodni/nieprzechodni]
  They are touring the Canary Islands this month. (W tym miesiącu oni zwiedzają Wyspy Kanaryjskie.)
  His biggest dream is to tour Europe. (Jego największym marzeniem jest wybrać się w podróż po Europie.)
 2. wybrać się na wycieczkę, zwiedzać (jedno miejsce) [przechodni]
  Have you toured the place? (Zwiedzałeś to miejsce?)
  Let's tour this town. (Zwiedźmy to miasteczko.)
 3. odwiedzać (przeprowadzić formalną wizytę, np. w fabryce) [przechodni]
  Our boss from the capitol is touring our branch this week. (Nasz szef ze stolicy odwiedza naszą filię w tym tygodniu.)
  We toured the factory which produces pottery. (Odwiedziliśmy fabrykę, która produkuje ceramikę.)
 4. brać udział w tournée

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo