ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"walk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "walk" po angielsku

walk , *****

obrazek do "walk" po polsku On a field walk.
czasownik
 1. chodzić
  You'll have to walk into town. (Będziesz musiał pójść na piechotę do miasta.)
  She started walking a little faster. (Ona zaczęła iść nieco szybciej.)
  He walked into the bedroom. (On wszedł do sypialni.)
 2. odprowadzić
  He walked me home. (On odprowadził mnie do domu.)
  Will you walk me? I am scared of the dark. (Odprowadzisz mnie? Boję się ciemności.)
 3. wyprowadzić, wyprowadzać (np. psa na spacer)
  We walk our dog every morning. (Każdego ranka wyprowadzamy naszego psa na spacer.)
  He is a strange man. He walks his rat. (On jest dziwnym mężczyzną. Wyprowadza na spacer swojego szczura.)
 4. zniknąć  BrE potocznie
  You annoy me, you need to walk. (Denerwujesz mnie, musisz zniknąć.)
  I said goodbye to him and he walked. (Pożegnałam się z nim i zniknął.)
 5. spacerować
  I often walk with my husband in that park. (Często spaceruję z moim mężem w tamtym parku.)
  Tom and Jane often walk together. (Tom i Jane często spacerują razem.)
 6. zaliczyć coś gładko (np. egzamin)  BrE potocznie [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. spacer [policzalny]
  Let's go for a walk. (Chodźmy na spacer.)
  "Where's Jane?" "She went for a walk." ("Gdzie jest Jane?" "Poszła na spacer.")
  He took his children for a walk. (On zabrał swoje dzieci na spacer.)
 2. trasa wycieczkowa [policzalny]
  This walk is safe. (Ta trasa wycieczkowa jest bezpieczna.)
  You should choose this walk - the view is breathtaking! (Powinniście wybrać tę trasę wycieczkową - widok jest zapierający dech w piersiach!)
 3. piesza wycieczka [policzalny]
  They decided to go for a far walk. (Oni zdecydowali się na daleką pieszą wycieczkę.)
  This walk was exhausting, I need to go to sleep. (Ta piesza wycieczka była wyczerpująca, potrzebuję iść spać.)
 4. chód (sposób chodzenia, np. chwiejny chód) [tylko liczba pojedyncza]
  His walk resembles a walk of a duck. (Jego chód przypomina chód kaczki.)
  Her walk shows how confident she is. (Jej chód pokazuje, jaka ona jest pewna siebie.)
 5. chód, chodzenie (jako aktywność) [tylko liczba pojedyncza]
  My doctor told me that walk is healthy. (Mój lekarz powiedział mi, że chodzenie jest zdrowe.)
  Walk can lower the blood pressure. (Chodzenie może obniżyć ciśnienie tętnicze.)
 6. stęp (najwolniejszy chód konia) [tylko liczba pojedyncza]
  She rides her horse at walk. (Ona jedzie na koniu stępem.)
  Walk is recommended to people who have never ridden a horse. (Stęp jest polecany dla osób, które nigdy nie jeździły na koniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

walk free , także: walk AmE *****

czasownik
 1. odejść wolno, odejść bez kary

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

base on balls , BB (skrót)
walk , ***
pass , ***

rzeczownik
 1. baza za darmo (w baseballu przyznanie pałkarzowi pierwszej bazy)
  His career high was 118 bases on balls in 1915. (Szczytem jego kariery było 118 baz za darmo w 1915 roku.)
czasownik
 1. odprowadzić kogoś do czegoś
  I will walk you to your room. (Odprowadzę cię do twojego pokoju.)
 1. pójść na spacer
  Let's take a walk and talk about it. (Chodźmy na spacer i porozmawiajmy o tym.)
  link synonim: take a stroll
rzeczownik
 1. przejść pieszo  BrE język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wygrać bez trudu  BrE język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa walk i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "walk"

phrasal verb
czasownik
przysłówek
around , round BrE = około, mniej więcej +5 znaczeń
przyimek
around , round BrE = wokół (otaczający coś, po obu stronach czegoś) +4 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
inne
inne
idiom
kolokacje

"walk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "walk" po polsku

obrazek do "struggle" po polsku Review: Fight Night Round 4
rzeczownik
 1. struggle ****
  • dążenie, walka (np. o wolność) [policzalny]
   A struggle for their health became their priority. (Walka o zdrowie stała się ich priorytetem.)
   Our struggle for freedom became serious. (Nasza walka o wolność stała się poważna.)
 2. combat ***
  • walka, bój [policzalny lub niepoliczalny]
   His combat against terrorism was successful. (Jego walka z terroryzmem zakończyła się sukcesem.)
   This combat could not be avoided. (Tego boju nie dało się uniknąć.)
   Many people died in this combat. (W tej walce zginęło wielu ludzi.)
   link synonim: battle
 3. challenge *****
 4. fight *****
  • bój, walka (w celu osiągnięcia czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
   In a fight for your life, you feel no pain. (W trakcie walki o swoje życie nie czuje się bólu.)
   The fight for this job was the hardest one in my life. (Walka o tę pracę była najcięższa w moim życiu.)
  • walka (bokserska) [policzalny]
   Sometimes, fights are the shortest parts of the boxing events. (Czasami walki są najkrótszymi częściami wydarzeń bokserskich.)
   You shouldn't let your son watch such cruel fights. (Nie powinieneś pozwalać swojemu synowi oglądać takich brutalnych walk.)
 5. contest **   [policzalny]
  The contest for leadership in the group is fierce between them. (Walka o przywództwo w grupie jest między nimi zacięta.)
  This is the first contest in my career. (To pierwsza walka w mojej karierze.)
 6. warfare **
  • walka, wojna [niepoliczalny]
   Allow me to introduce the future of digital warfare. (Pozwól, że ci przedstawię przyszłość wojny cyfrowej.)
 7. fighting **
  • działania bojowe, walka (w czasie wojny) [niepoliczalny]
   The fighting has gone on for over 20 years, and two million people have lost their lives. (Działania bojowe trwały już ponad 20 lat, kosztując życie dwa miliony ludzi.)
 8. action *****
  • akcja (militarna), walka [niepoliczalny]
   The military action was short and well-executed. (Akcja militarna była krótka i dobrze wykonana.)
 9. fray , także: the fray
  • bójka, zwada, walka
   Troops soon joined the fray. (Żołnierze szybko przyłączyli się do walki.)
 10. exchange ****   [policzalny]
  The exchange between the two gangs will never end. (Walka pomiędzy tymi dwoma gangami nigdy się nie skończy.)
  The exchange of the companies ended in court. (Walka dwóch firm zakończyła się w sądzie.)
 11. strife
 12. wrangling
 13. gauntlet , także: gantlet
 14. scrabble
  • walka (o przetrwanie) [niepoliczalny]
   It is a real scrabble for survival. (To jest prawdziwa walka o przetrwanie.)
 15. grapple *
 16. scramble **
  • walka (o byt)
   For them, every day is a scramble. (Dla nich każdy dzień to walka o byt.)
   Only the strongest will survive that scramble. (Tylko najsilniejsi przetrwają tę walkę o byt.)
 17. wrestle * , także: warstle dialekt , także: warsle dialekt , także: wrassle , także: wrastle
 18. tilt at
 19. smackdown
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa walk i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "walk"

czasownik
walczyć = fight +14 znaczeń
phrasal verb
idiom
inne
przymiotnik
waleczny = combative +4 znaczenia
rzeczownik