TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bójka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bójka" po polsku

bójka

obrazek do "struggle" po polsku Fighting Gallery 24 Sport: punch up
rzeczownik
 1. fight *****
  • bójka, bijatyka [policzalny]
   Why did you get into that fight? (Dlaczego wdałeś się w tę bójkę?)
   Who started the fight? Tell me the truth. (Kto zaczął tę bijatykę? Powiedz mi prawdę.)
   link synonim: throw-down
 2. struggle ****
  • szarpanina, szamotanina, bójka [policzalny]
   There was a struggle outside the pub last night. (Wczorajszej nocy przed pubem miała miejsce bójka.)
   His words caused a struggle between his brother and me. (Jego słowa doprowadziły do szarpaniny pomiędzy jego bratem a mną.)
 3. fray , także: the fray
  • bójka, zwada, walka
   Troops soon joined the fray. (Żołnierze szybko przyłączyli się do walki.)
 4. scuffle
 5. scrap **
 6. tussle
 7. tangle *
 8. barney *
 9. mix ****
  • bijatyka, mordobicie, bójka  AmE slang
   He started a mix at the bar. (On zaczął bójkę w barze.)
   He got in the mix and now he's in a hospital. (Wdał się w bijatykę i teraz jest w szpitalu.)
 10. dust-up , dustup
 11. violent disorder  
 12. set-to
 13. punch-up
 14. sprattle
 15. ruck , ruckle BrE

"bójka" — Słownik kolokacji angielskich

violent disorder kolokacja
 1. violent przymiotnik + disorder rzeczownik = bójka
  Luźna kolokacja

  In 2009, he was jailed for violent disorder which effectively ended his playing career.