TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"violent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "violent" po angielsku

violent ***

przymiotnik
 1. pełen przemocy (np. film)
  Don't let him play violent computer games. (Nie pozwól mu grać w pełne przemocy gry komputerowe.)
  Children shouldn't watch violent films. (Dzieci nie powinny oglądać filmów pełnych przemocy.)
 2. agresywny, brutalny (o osobie)
  He is a violent and unapproachable person. (On jest agresywną i nieprzystępną osobą.)
  I'm afraid of this man, because he's a violent type. (Boję się tego mężczyzny, bo jest agresywnym typem.)
  link synonim: aggressive
 3. gwałtowny (np. kłótnia, sprzeczka)
  He left the room after a violent argument with his wife. (Wyszedł z pokoju po gwałtownej kłótni ze swoją żoną.)
  We had a violent quarrel and I'm angry. (Mieliśmy gwałtowną kłótnię i jestem wściekły.)
  It was a violent quarrel, I'm glad you were not here. (To była gwałtowna kłótnia, cieszę się, że cię tu nie było.)
 4. gwałtowny (np. uczucie, niechęć)
  I felt a violent anger when I saw her. (Poczułem gwałtowną złość, kiedy ją zobaczyłem.)
  She saw the corpse and felt a violent disgust. (Ona zobaczyła zwłoki i poczuła gwałtowne obrzydzenie.)
 5. jaskrawy, ostry (np. kolor, światło)
  A violent light of a hospital lamp woke me up. (Ostre światło szpitalnej lampy obudziło mnie.)
  You look good in violent green. (Wyglądasz dobrze w jaskrawym zielonym kolorze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. stać się agresywnym