PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"gwałtownie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwałtownie" po polsku

gwałtownie

przysłówek
 1. rapidly **
  • szybko, gwałtownie (w szybkim tempie i krótkim czasie)
   He began to leaf through the book rapidly. (On zaczął szybko kartkować książkę.)
   She was breathing rapidly. (Ona gwałtownie oddychała.)
   His condition is worsening rapidly. (Jego stan gwałtownie się pogarsza.)
 2. dramatically **
  • radykalnie, drastycznie, gwałtownie (np. zmienić coś, zredukować)
   The number of people living in poverty has increased dramatically. (Liczba ludności żyjącej w biedzie dramatycznie wzrosła.)
   We have to dramatically change our plan. (Musimy radykalnie zmienić nasz plan.)
 3. sharply **
  • nagle, gwałtownie
   Prices have risen sharply. (Ceny poszły gwałtownie do góry.)
   She pulled up sharply when she saw the red light. (Ona zahamowała gwałtownie, gdy zobaczyła czerwone światło.)
   link synonim: sharp
 4. abruptly *
  • gwałtownie, raptownie
   He turned abruptly and walked away. (On obrócił się gwałtownie i poszedł.)
   Wendy stopped abruptly, heart pounding. (Wendy zatrzymała się gwałtownie, z bijącym sercem.)
  • nagle, gwałtownie
 5. violently *  
  She was shaking violently with fear. (Ona trzęsła się gwałtownie ze strachu.)
  They attacked our army violently and tore us to pieces. (Oni gwałtownie zaatakowali naszą armię i rozszarpali nas na strzępy.)
  I told her that I'm moving out and we quarreled violently. (Powiedziałem jej, że się wyprowadzam i pokłóciliśmy się gwałtownie.)
 6. fiercely *
 7. hotly
  • gorąco, gwałtownie (np. zaprzeczać, odmawiać)
 8. vehemently
  • gwałtownie, porywczo
   My husband vehemently denied having an affair. (Mój mąż gwałtownie zaprzeczył, że ma romans.)
 9. exponentially
 10. steeply  
 11. precipitously
 12. sharp ***
 13. cold turkey potocznie
  • gwałtownie (zrobić coś np. nagle zerwać z nałogiem)
   I decided to stop taking drugs cold turkey. (Zdecydowałem się gwałtownie odstawić narkotyki.)
 14. shrilly
 15. gustily
  • gwałtownie (o wietrze)
 16. headily
 17. irruptively  
 18. torrentially
 19. blusteringly
 20. rampantly
 21. subito
 22. intemperately
 23. plump *
 24. tumultuously  
 25. toweringly
  • gwałtownie (o gniewie)
 1. in one's tracks
idiom
 1. by leaps and bounds , in leaps and bounds
przymiotnik
 1. meteorically

Powiązane zwroty — "gwałtownie"

czasownik
przymiotnik
gwałtowny = fierce +36 znaczeń
phrasal verb
rzeczownik
gwałt = rape +2 znaczenia
gwałtowność = violence +6 znaczeń