"szybko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szybko" po polsku

szybko

obrazek do "quickly" po polsku obrazek do "fast" po polsku
przysłówek
 1. quickly ****  
  We've got to do something quickly. (Musimy coś szybko zrobić.)
  You don't have to eat so quickly! (Nie musisz jeść tak szybko!)
  I'll be there as quickly as I can. (Będę tam tak szybko, jak tylko mogę.)
  link synonim: fast
 2. fast , ****  
  You're driving too fast! (Jedziesz zbyt szybko!)
  I'll try to do it as fast as I can. (Postaram się to zrobić najszybciej jak potrafię.)
  Time goes fast when you are having fun. (Czas płynie szybko, gdy dobrze się bawisz.)
  link synonim: quickly
 3. rapidly **
  • szybko, gwałtownie (w szybkim tempie i krótkim czasie)
   He began to leaf through the book rapidly. (On zaczął szybko kartkować książkę.)
   She was breathing rapidly. (Ona gwałtownie oddychała.)
   His condition is worsening rapidly. (Jego stan gwałtownie się pogarsza.)
 4. soon *****
  • szybko, wcześnie
   Why do you have to leave so soon? (Dlaczego musisz iść tak szybko?)
 5. quick ***  
  "I have to call him." "Okay, but do it quick." ("Muszę do niego zadzwonić." "Okej, ale zrób to szybko.")
  Tom, come here, quick! (Tom, przyjdź tu, szybko!)
 6. swiftly *
 7. promptly *
  • natychmiast, szybko
   quickly
   He saw her kissing another man and left promptly. (Zobaczył ją całującą innego mężczyznę i szybko wyszedł.)
 8. hurriedly
 9. deftly
 10. like fun
 11. apace  
 12. fleetingly
 13. expeditiously
 14. full bore
 15. allegretto
 16. quick smart , quicksmart
 17. presto
 18. fleetly
 19. belive ScoE
 20. glegly ScoE   dialekt
 21. festinately
 1. at speed    BrE
 2. with speed  
 3. with a jump
 4. in short order
 5. with dispatch , także: with despatch
 6. with expedition
idiom
 1. in a snap
 2. at a good clip , at a rapid clip , at a fast clip
 3. hand over fist
 4. quick sticks
 5. like a house on fire
wykrzyknik
 1. Chop-chop!
obrazek do "fast" po polsku szybki zakret
przymiotnik
 1. fast , ****  
  This car is very fast. (Ten samochód jest bardzo szybki.)
  I'll try to do it as fast as I can. (Postaram się to zrobić najszybciej, jak potrafię.)
  He is a fast runner. (On jest szybkim biegaczem.)
  It's faster to run than to walk. (Szybciej jest biec niż iść.)
  link synonim: quick
 2. quick ***  
  He took a quick shower. (On wziął szybki prysznic.)
  You have to make a quick decision. (Musisz podjąć szybką decyzję.)
  I'll just make a quick phone call. (Wykonam tylko szybką rozmowę telefoniczną.)
  link synonim: fast
  przeciwieństwo: slow
  zobacz także: rapid
 3. ready ****  
  You have to make a ready decision. (Musisz podjąć szybką decyzję.)
 4. swift *
  • błyskawiczny (o działaniu), natychmiastowy (o odpowiedzi), szybki (o transakcji)
   He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely. (Bardzo szybko zaczął działać i za to chciałbym mu bardzo gorąco podziękować.)
   We will then crush the rebellion with one swift stroke. (Wtedy zdławimy Rebelię jednym błyskawicznym uderzeniem.)
 5. brisk
  • szybki, dziarski, żwawy, ożywiony (o chodzie, sposobie poruszania się)
   The pace of the group was brisk. (Tempo grupy było żwawe.)
   She was admiring his brisk movements while he was playing football. (Ona podziwiała jego szybkie ruchy, kiedy on grał w piłkę nożną.)
 6. speedy
 7. smart ***
  • szybki (np. działanie, ruch)  BrE
   We have to make a smart move before they stop us. (Musimy wykonać szybki ruch zanim oni nas powstrzymają.)
   Her smart reaction saved his life. (Jej szybka reakcja uratowała mu życie.)
 8. hurried
 9. fast-paced
 10. express ****
  • ekspresowy, szybki (np. dostawa, list)
   We guarantee an express delivery of our pizza. (Gwarantujemy ekspresową dostawę naszej pizzy.)
 11. deft
 12. fast-track  
 13. expeditious
 14. fleet **   termin literacki
  Your horse is fleet! I want to ride it. (Twój koń jest szybki. Chcę na nim pojeździć.)
 15. panting
 16. mosso
 17. quickfire
 18. fleet-footed
 19. alacritous
 20. precipitative
 21. clipping   potocznie
 22. precipitate
 1. express ****
  • expresowy, szybki
   As your client, I expect express service. (Jako wasz klient, oczekuję szybkiej obsługi.)

szybki, gwałtowny (dziejący się szybko i w krótkim czasie)

przymiotnik
 1. rapid **
  • szybki, gwałtowny (dziejący się szybko i w krótkim czasie)
   I don't like rapid changes. (Nie lubię gwałtownych zmian.)
   He took three rapid steps away. (On zrobił trzy szybkie kroki w bok.)
   They made rapid progress. (Oni zrobili gwałtowny postęp.)
   zobacz także: quick
przymiotnik
 1. hasty  
  His departure was quite hasty. (Jego odejście było dość gwałtowne.)
  Our hasty trip did not end well. (Nasza pospieszna podróż nie skończyła się dobrze.)
przymiotnik
 1. prompt **  
  She's written back already - that was a prompt reply! (Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!)
  This problem requires prompt action. (Ten problem wymaga natychmiastowego działania.)
przymiotnik
 1. express ****
  • ekspresowy (autobus, pociąg)
   Express trains are very fast. (Pociągi ekspresowe są bardzo szybkie.)
rzeczownik
 1. express ****
  • ekspres (szybka poczta) [niepoliczalny]
   They sent my book by express delivery. (Oni wysłali moją książkę ekspresem.)
   You have to pay more if you want the letter to be sent by express. (Musisz zapłacić więcej, jeżeli chcesz, aby twój list był wysłany ekspresem.)

Powiązane zwroty — "szybko"

przysłówek
nagle (szybko i niespodziewanie) = suddenly
łatwo (szybko) = easily
czasownik
jeść (coś na szybko), pójść (zjeść coś na szybko) = grab
pędzić (szybko podróżować) = bowl
wpadać (wbiec gdzieś szybko) = charge
przeszukiwać (uważnie, ale szybko, np. teren) = scan
podskakiwać (poruszać się szybko w górę i w dół) = bob
szybko zabrać = speed +1 znaczenie
mrugać (szybko zamykać i otwierać oczy) = bat
mrugnąć (szybko zapalać się i gasnąć) = blink
wsunąć (zjeść szybko) = inhale
rzeczownik
szybkość = speed +12 znaczeń
szyba = pane +2 znaczenia
spisek (np. jak szybko się wzbogacić) = scheme
idiom
phrasal verb

"szybko" — Słownik kolokacji angielskich

at speed kolokacja
 1. at przyimek + speed rzeczownik = szybko
  Bardzo silna kolokacja

  "At the speed we are making they will be up to us in an hour."

  Podobne kolokacje:
with speed kolokacja
 1. with przyimek + speed rzeczownik = szybko
  Bardzo silna kolokacja

  From now on, he must work with speed and care.

  Podobne kolokacje:
with a jump kolokacja
 1. with przyimek + jump rzeczownik = szybko, raptownie, nagle
  Zwykła kolokacja

  She did so with a quick jump, then looked around her.

  Podobne kolokacje: