"smart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "smart" po angielsku

clever BrE **
smart AmE ***

obrazek do "clever" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: cleverer stopień wyższy, more clever stopień wyższy, the cleverest stopień najwyższy, the most clever stopień najwyższy
 1. bystry, sprytny, mądry
  "We are dealing with a clever man, Watson," said Sherlock Holmes. ("Mamy do czynienia ze sprytnym człowiekiem, Watsonie," powiedział Sherlock Holmes.)
  She's too smart to fall for that one. (Jest zbyt mądra, aby dać się na to nabrać.)
  Okay, if you're so smart, you explain it. (Dobrze, jeśli jesteś taki mądry, wytłumacz to.)
  My son is very smart, I'm proud of him. (Mój syn jest bardzo mądry, jestem z niego dumny.)
  John is a smart child. (John jest bystrym dzieckiem.)
  link synonim: witty
  zobacz także: intelligent

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

smart ***

obrazek do "smart" po polsku
przymiotnik
 1. sprytny, cwaniacki
  It is a smart way of making money. (To sprytny sposób na zarabianie pieniędzy.)
  You always have smart ideas. (Zawsze masz sprytne pomysły.)
 2. czysty, schludny  BrE
  She wears smart clothes. (Ona ubiera schludne ubrania.)
  The clothes she was wearing were smart. (Ubrania, które miała na sobie, były czyste.)
 3. elegancki, wytworny  BrE
  A smart young woman opened the door. (Drzwi otworzyła młoda, elegancka kobieta.)
  She was a smart and stylish girl, but not handsome. (Ona była elegancką i stylową dziewczyną, ale nie przystojną.)
  You shouldn't wear these smart clothes to a barn. (Nie powinnaś zakładać tych wytwornych ubrań do obory.)
  link synonim: elegant
 4. modny  BrE
  I like wearing smart clothes. (Lubię mieć na sobie modne ubrania.)
  I don't have any smart clothes in my wardrobe! (Nie mam żadnych modnych ubrań w mojej szafie!)
 5. inteligentny (oprogramowanie, sprzęt)
  This computer is very smart, it knows my every need. (Ten komputer jest bardzo inteligentny, zna moją każdą potrzebę.)
  It's a smart software - it remembers all of your previous orders. (To jest inteligentne oprogramowanie - zapamiętuje wszystkie twoje wcześniejsze polecenia.)
 6. szybki (np. działanie, ruch)  BrE
  We have to make a smart move before they stop us. (Musimy wykonać szybki ruch zanim oni nas powstrzymają.)
  Her smart reaction saved his life. (Jej szybka reakcja uratowała mu życie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odczuwać zniewagę, odczuwać porażkę
  He smarted over his defeat. (On odczuł swoją porażkę.)
 2. piec, szczypać
  My eyes smart. (Szczypią mnie oczy.)
  My wound smarts when I clean it. (Moja rana piecze, kiedy ją oczyszczam.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nazwa własna
 1. Smart
  He drives a Smart. (On jeździ Smartem.)
rzeczownik
 1. koncepcja formułowania celów
  an acronym describing the characteristics of effective objectives; stands for: Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timely
  Warunki dla osiągnięcia precyzyjnych, mierzalnych, ambitnych i osiągalnych w założonym czasie celów.

Powiązane zwroty — "smart"

przysłówek
rzeczownik
przymiotnik
nazwa własna
idiom
czasownik
kolokacje

"smart" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "smart" po polsku

nazwa własna
 1. Smart *  
  He drives a Smart. (On jeździ Smartem.)

Powiązane zwroty — "smart"

rzeczownik
automatyka domowa (możliwość sterowania wszelkimi funkcjami domowymi za pomocą urządzeń elektronicznych, np. "smart house") = domotics , home automation , domestic robotics