Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"dowcip" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowcip" po polsku

dowcip

rzeczownik
 1. joke ***
  • żart, dowcip [policzalny]
   Susie was upset, because she thought you were playing a joke on her. (Susie zdenerwowała się, ponieważ myślała, że sobie z niej żartujesz.)
   He tells lame jokes. (On opowiada kiepskie dowcipy.)
   It was a stupid joke - you scared me! (To był głupi żart - przestraszyłeś mnie!)
   I like jokes. (Lubię dowcipy.)
   link synonim: jest
 2. trick **
  • żart, dowcip [policzalny]
   They thought she was serious, but it was just a trick. (Oni myśleli, że ona była poważna, a to był tylko żart.)
   Your tricks are not funny. (Twoje żarty nie są zabawne.)
 3. wit *
  • dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych) [niepoliczalny]
   I brought the intellect and the wit to the party. (To ja wniosłem intelekt i dowcip do towarzystwa.)
   Mr President, brevity is the source of wit. (Panie przewodniczący, dobry dowcip jest zwięzły.)
 4. rib **
  • kawał, dowcip, żart potocznie
   He told an obnoxious rib. (On opowiedział nieprzyjemny dowcip.)
   It was a very rude rib, don't tell it to my children. (To był bardzo niegrzeczny żart, nie opowiadaj go moim dzieciom.)
 5. jest
  • żart, dowcip
   Though he spoke in jest, he was undoubtedly giving me a message. (Mimo, że mówił żartem, niewątpliwie przekazywał mi jakąś wiadomość.)
   What a jest! (Co za żart!)
   link synonim: joke
   zobacz także: jester
 6. quip
 7. gag *
 8. esprit  
 9. yak
 10. snap ***
  • dowcip, kawał, żart potocznie
   He told me a good snap and we both laughed. (On powiedział mi dobry kawał i zaśmialiśmy się oboje.)
   I like intelligent snaps. (Lubię inteligentne żarty.)
   Your snap was rude, I feel offended. (Twój dowcip był niegrzeczny, czuję się obrażony.)
 11. pleasantry
 12. witticism
 13. wisecrack
 14. jig
  • kawał, dowcip przestarzale
   That is an old jig, but it's still funny. (To stary kawał, ale nadal śmieszy.)
 15. smartness
 16. humorousness
 17. jocosity
 18. figary BrE dialekt , także: fegary BrE dialekt
 19. waggery dawne użycie
 20. yuk

Powiązane zwroty — "dowcip"

przymiotnik
dowcipny = witty +3 znaczenia
pikantny (np. dowcip) = racy
świński (np. dowcip) = mucky
irytujący (np. dowcip, żart) = mischievous
grubiański (np. dowcip) = scurrilous
koszarowy (np. dowcip) = barrack room
niewybredny (np. humor, dowcip) = lavatory , lavvy BrE slang
z brodą (np. żart, dowcip) = hoary
oklepany (np. dowcip) = vieux jeu
niesmaczny (dowcip) = gustless +1 znaczenie
rzeczownik
czasownik
idiom
przysłówek
dowcipnie = humorously , także: humourously BrE +3 znaczenia