"jest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jest" po polsku

jest

czasownik
 1. is ***
  • jest (forma czasownika "be")
   He is a doctor. (On jest lekarzem.)
   zobacz także: be
zaimek
 1. there *****
  • jest, znajduje się, wydaje się
   Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)
   There was a cat on the fence. (Na płocie był kot.)
   There was love in the air. (W powietrzu była miłość.)
   There are four slices of cheese in my sandwich. (Na mojej kanapce są cztery plasterki sera.)
   There isn't any milk in the fridge. (W lodówce nie ma mleka.)
   There were no batteries in the shop. (Nie było baterii w sklepie.)
   Is there water on Mars? (Czy jest woda na Marsie?)
   W wyrażeniach "there is", "there exists" zaimka "there" nie tłumaczymy.
wykrzyknik
 1. woot , woot woot
  • jest, super, hurra (używane głównie w mediach społecznościowych, gdy jesteśmy z czegoś zadowoleni) slang
   Woot! I won! (Jest! Wygrałam!)
czasownik
 1. be *****
  • być, bywać
   I am Tom. (Jestem Tom.)
   This is a dog. (To jest pies.)
   Where are you? (Gdzie jesteś?)
   I am a student. (Jestem studentem.)
   He is young. (On jest młody.)
   She is smart. (Ona jest mądra.)
   It is a car. (To jest samochód.)
   She can be sad. (Bywa smutna.)
 2. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 3. form ***** , forme dawne użycie
  • stanowić, być [przechodni]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. go , *****
 5. subsist
 6. make *****
  • zostawać, być (kimś) [przechodni]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
 1. be somebody *****
czasownik
 1. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

Powiązane zwroty — "jest"

inne
przymiotnik
pewny (że coś jest prawdą) = sure , także: sho American English potocznie
czasownik
móc (wyrażenie przypuszczenia, że coś jest prawdą) = might , także: micht Scottish English +1 znaczenie
zobaczyć (zauważyć, że coś jest prawdziwe) = see
przyznawać (że coś jest prawdą) = own +1 znaczenie
zakładać (że coś jest prawdziwe) = assume +1 znaczenie
może (używane do powiedzenia, że ktoś jest gotowy, aby coś zrobić) = will
sprawdzać (czy coś jest poprawne lub takie, jakie powinno) = check
uświadamiać (że coś jest prawdą) = point , pt (skrót)
zauważać (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia) = spot
pominąć (coś jest nieistotnego) = lose
przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) = convince
oddzielać (być pomiędzy) = separate
przybyć = get in +1 znaczenie
przysłówek
ciężko (gdy coś jest dla kogoś trudne) = hard
przyimek
w (używane do określenia części, która jest uderzona lub dotknięta) = on
pod (używane do określenia numeru telefonu, pod jakim ktoś jest dostępny) = on British English , at American English
na (używane do określenia, gdzie coś jest napisane lub pokazane) = on
z (gdzie coś jest zanim zostanie przesunięte, usunięte) = from
rzeczownik
dziewczyna (z którą jest się w związku) = girlfriend
knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) = bar , pub British English
cień (miejsce, gdzie jest cień) = shade
chłopak (z którym jest się w związku) = boyfriend
dzień (czas, w którym człowiek nie śpi i jest aktywny) = day
wartości (idee tego, co jest dobre, a co złe) = values
wielkość (gdy czegoś jest dużo) = volume , vol. (skrót)
choroba (okres czasu kiedy jest się chorym) = bout
pani (używane przed nazwiskiem kobiety, gdy nie wiemy, czy jest zamężna, czy nie) = Ms (skrót) British English , Ms. (skrót) American English
konstrukcja (sposób, w jaki coś jest skonstruowane, zaprojektowane) = design
reguła (moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie) = principle
towar (produkt który jest kupowany i sprzedawany) = commodity
stopień (do jakiego coś jest uważane za prawdę) = extent
byt = being +2 znaczenia
inne
phrasal verb
określnik
nie (używane by przekazać, że przeciwieństwo jest prawdziwe) = no
idiom

"jest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "jest" po angielsku

jest

rzeczownik
 1. żart, dowcip
  Though he spoke in jest, he was undoubtedly giving me a message. (Mimo, że mówił żartem, niewątpliwie przekazywał mi jakąś wiadomość.)
  What a jest! (Co za żart!)
  link synonim: joke
  zobacz także: jester

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. żartować
  I never jest about matters of morality. (Nigdy nie żartuję na tematy moralne.)
  He wouldn't jest about important issues. (On nie żartowałby o poważnych sprawach.)
  link synonim: joke

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo