Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"be behind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be behind" po angielsku

be behind **
be down **

idiom
 1. być w plecy (jakąś sumę pieniędzy, ileś czasu, itd.)
  How far behind are you? (Jak bardzo jesteś w plecy?)
  I am 50 dollars down now. (Jestem teraz w plecy 50 dolarów.)
  She's way behind in work. (Jest bardzo w plecy z pracą.)
obrazek do "behind" po polsku
przyimek
 1. za
  She is hiding behind a tree. (Ona chowa się za drzewem.)
  "Where did you find it?" "Behind the bed." ("Gdzie to znalazłeś?" "Za łóżkiem.")
  Shut the door behind you. (Zamknij drzwi za sobą.)
  I heard them get out of a car behind me. (Usłyszałam, jak wysiadają z samochodu za mną.)
  His father is behind bars. (Jego ojciec jest za kratkami.)
 2. za, po, w tyle za (kimś, np. być w wyścigu)
  He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
  He's behind the rest of the students. (On jest w tyle za resztą uczniów.)
 3. za (czymś, np. kryć się)
  I wonder what's behind his behaviour. (Zastanawiam się, co kryje się za jego zachowaniem.)
  We were wondering what was behind her proposal. (Zastanawialiśmy się, co kryło się za jej propozycją.)
 4. za (czymś, np. stać, być odpowiedzialnym)
  He's behind this scheme. (On stoi za tym spiskiem.)
  Are you behind all of this? (Czy ty jesteś odpowiedzialny za to wszystko?)
 5. za (z poparciem), po stronie (czyjejś)
  I am behind your idea and I will convince everybody else to support you. (Jestem za twoim pomysłem i przekonam wszystkich innych, żeby ci pomogli.)
  The manager is behind our proposals. (Menadżer jest za naszymi propozycjami.)
przysłówek
 1. w tyle, z tyłu
  Hair might not be the only thing she left behind. (Włosy mogą nie być jedyną rzeczą, którą zostawiła w tyle.)
  They all left their old lives behind. (Oni wszyscy zostawili swoje stare życie w tyle.)
  Ahead is only the road, you can see in front and behind. (Przed tobą tylko droga, widzisz ją z przodu i z tyłu.)
przymiotnik
 1. spóźniony, do tyłu (z czymś, np. pracą)
  I am getting more and more behind with my work. (Jestem coraz bardziej do tyłu z moją pracą.)
  I'm afraid we're behind schedule. (Obawiam się, że jesteśmy do tyłu z harmonogramem.)
rzeczownik
 1. tyłek, pupa (pośladki) potocznie
  He'd sit on his lazy behind all day and do nothing. (On zawsze siedział na swoim leniwym tyłku i nic nie robił.)
  I kicked him in the behind. (Kopnąłem go w tyłek.)
  link synonim: bottom
przysłówek
 1. za kimś, po kimś
  We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)
  Go ahead, I am right behind you. (Idź do przodu, jestem tuż za tobą.)
 1. stać za czymś, być przyczyną czegoś, kryć się za czymś
  You're behind the attacks, admit it! (Ty stoisz za atakami, przyznaj się!)
  He is behind my failure, he didn't help me when I needed it. (On jest przyczyną mojej porażki, nie pomógł mi, kiedy tego potrzebowałem.)
phrasal verb
 1. wspierać kogoś potocznie
  Remember that I will always get behind you when you need it. (Pamiętaj, że zawsze cię wesprę, kiedy będziesz tego potrzebował.)
phrasal verb
 1. spóźniać się, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami) [nieprzechodni]
  I'm sorry I got behind on my payments. (Przepraszam, że spóźniłem się z moimi płatnościami.)
  I'm getting behind on writing my thesis. (Opóźniam się z pisaniem mojej pracy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.