Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"po kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "po kimś" po polsku

po

obrazek do "after" po polsku obrazek do "along" po polsku obrazek do "past" po polsku obrazek do "following" po polsku
przyimek
 1. after , *****
  • po
   I might buy the shoes after I try them on. (Może kupię te buty po tym, jak je przymierzę.)
   He decided to change the job after a few weeks. (On zdecydował się zmienić pracę po kilku tygodniach.)
   They went to dinner together after work. (Oni poszli razem na obiad po pracy.)
   link synonim: following
  • za, po (np. napisany po czymś)
   The name of the country should be written after the name of the city. (Nazwa kraju powinna być napisana za nazwą miasta.)
  • po (w wyniku czegoś), pomimo (czegoś)
   I will never talk to her again after the way she behaved! (Już nigdy się do niej nie odezwę po tym, jak się zachowywała!)
   He's been depressed after her death. (On był w depresji po jej śmierci.)
  • po (w zapisie godziny)  AmE
   It's ten after nine. (Jest dziesięć po dziewiątej.)
   It's after midnight, I should go home. (Jest po północy, powinnam iść do domu.)
 2. on , *****
  • po (po powierzchni czegoś)
   Walking on the ice is dangerous. (Chodzenie po lodzie jest niebezpieczne.)
   The boat sailed slowly on the surface of the lake. (Łódź płynęła powoli po powierzchni jeziora.)
 3. in *****
  • po, w (języku)
   Her parents always talk to her in German. (Jej rodzice zawsze rozmawiają z nią po niemiecku.)
   Why do you talk to me in English? (Dlaczego mówisz do mnie po angielsku?)
 4. along *****
  • wzdłuż, po
   They walked along the road. (Oni szli wzdłuż drogi.)
   We took a road along the river. (Pojechaliśmy drogą wzdłuż rzeki.)
  • po (drodze), przy (w konkretnym miejscu)
   Maybe we will meet somewhere along the way. (Może spotkamy się gdzieś po drodze.)
   There is a motel somewhere along the motorway. (Gdzieś przy autostradzie znajduje się motel.)
 5. past , ****  
  It's ten past nine. (Jest dziesięć po dziewiątej.)
  She's a woman past 30. (Ona jest kobietą po 30.)
  It's a quarter past 5. (Jest kwadrans po 5.)
  Określając godzinę, w AmE często można spotkać się z wyrażeniem "after" zamiast "past".
 6. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • po (np. miejscu, mieście)
   We were walking about the city. (Chodziliśmy po mieście.)
   Dirty laundry was scattered about his bedroom. (Brudne pranie było rozrzucone po jego sypialni.)
 7. behind *****
  • za, po, w tyle za (kimś, np. być w wyścigu)
   He finished behind everybody else in the race. He definitely has to practise more. (On był w wyścigu za wszystkimi innymi. Zdecydowanie musi jeszcze poćwiczyć.)
   He's behind the rest of the students. (On jest w tyle za resztą uczniów.)
 8. beyond ****
  • później niż, po, dłużej (odbywający się po jakimś momencie lub trwający po nim)
   We stayed at the party beyond midnight. (Zostaliśmy na imprezie dłużej, niż do północy.)
   We can't leave beyond 4 o'clock. (Nie możemy wyjść później niż o 4.)
 9. around ***** , round BrE **
  • po (całym), na (całym)
   The dog was running around the house. (Pies biegał po całym domu.)
   Let's take a walk around the park. (Chodźmy się przejść po parku.)
 10. following , ***
  • po, w następstwie, za, w ślad za, bezpośrednio po
   They left the country following the outbreak of war. (Oni opuścili kraj po wybuchu wojny.)
   Following the epidemic, people were scared to talk to each other. (Bezpośrednio po epidemii, ludzie bali się ze sobą rozmawiać.)
   link synonim: after
 11. upon **** , także: upo dawne użycie
  • po (jakimś czasie, wydarzeniu) oficjalnie
   These are the consequences for the country upon leaving the EU. (To konsekwencje dla kraju po wyjściu z UE.)
 12. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • po (w wielu częściach czegoś)
   She travels over the whole country. (Ona podróżuje po całym kraju.)
  • po (nie odczuwający skutków czegoś)
 13. at ***** , at *****
  • po, o (cenie, sprzedawać coś)
   We're selling these at a lower price now. (Sprzedajemy je teraz po niższej cenie.)
  • po, z prędkością
   We will never get there at that speed! (Nigdy tam nie dotrzemy z tą prędkością!)
 14. by *****
  • za, po (do opisu stopniowej zmiany, np. dzień za dniem, krok po kroku)
   We will implement the changes step by step. (Wprowadzimy zmiany krok po kroku.)
   Day by day, they fell more and more in love. (Dzień za dniem zakochiwali się w sobie coraz bardziej.)
 15. subsequent to  
  Subsequent to his promotion Sam submitted his resignation. (Po otrzymaniu awansu Sam złożył rezygnację.)
 16. unto
 17. for , ***** , także: fer potocznie
  • po (raz któryś)
   I got married for the third time in June. (Wyszłam za mąż po raz trzeci w czerwcu.)
  • po (kogoś)
   I'm here for my daughter. (Przyszłam po swoją córkę.)
   He came for me yesterday. (On przyszedł po mnie wczoraj.)
 18. gone ,
  • po (w odniesieniu do czasu, wieku)  BrE potocznie
   He's gone forty. (Jest po czterdziestce.)
   It's already gone noon. (Jest już po południu.)
przysłówek
 1. all , *****
  • po (w sporcie przy określaniu, że zawodnicy mają tyle samo punktów)
   She brought the score to 30 all. (Doprowadziła do wyniku po 30.)
 2. beyond ****
  • później niż, po, dłużej (odbywający się po jakimś momencie lub trwający po nim)
   I think I can party all night and beyond. (Myślę, że mogę imprezować całą noc i dłużej.)
 3. round ****
  • dookoła, po (w pobliskich miejscach)
   The assistant then helpfully offered to show me round the shop. (Wtedy sprzedawca zaoferował, że oprowadzi mnie po sklepie.)
   I must show my guest round the city. (Muszę oprowadzić mojego gościa po mieście.)
 4. each ***** , ea. (skrót)
  • po, za każdy, za sztukę, dla każdego
   Sally and Marie have had a drink each. (Sally i Marie wypiły po drinku.)
   The tents cost a tousand dollars each. (Namioty kosztowały tysiąc dolarów za sztukę.)
 5. gone ,
przymiotnik
 1. compony , także: componé  
 1. with that ***

po kimś

przysłówek
 1. behind somebody ***
  • za kimś, po kimś
   We couldn't have been more than a minute behind you. (Nie mogliśmy być więcej niż minutę po tobie.)
   Go ahead, I am right behind you. (Idź do przodu, jestem tuż za tobą.)

po-

prefiks
 1. post-
  • po- (następujący po czymś, np. pooperacyjny)