"przy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przy" po polsku

przy

obrazek do "next to" po polsku obrazek do "beside" po polsku
przyimek
 1. at ***** , at *****
  • w, przy, na
   Let's meet at the cinema. (Spotkajmy się w kinie.)
   She wasn't at the university today. (Ona nie była dzisiaj na uniwersytecie.)
   She is at school now. (Ona jest teraz w szkole.)
   Anna is sitting at the desk. (Anna siedzi przy biurku.)
   Tony lives at 19 Oxford Street. (Tony mieszka przy Oxford Street 19.)
   Przy podawaniu dokładnego adresu stosuje się przyimek "at"; w innym wypadku "on" lub "in" (np.: "Tony lives on/in Oxford Street").
   zobacz także: in, on
 2. next to ***
  • obok, przy
   They are lying next to each other. (Oni leżą obok siebie.)
   We sat next to each other. (Usiedliśmy obok siebie.)
   link synonim: beside
 3. beside ***
  • obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś)
   Sit beside me. (Usiądź obok mnie.)
   She stood beside the kiosk. (Ona stała koło kiosku.)
   link synonim: next to
 4. along *****
  • wzdłuż, przy
   He walked along the fence. (On szedł wzdłuż płotu.)
   They are building a new road along the river. (Oni budują nową drogę przy rzece.)
  • po (drodze), przy (w konkretnym miejscu)
   Maybe we will meet somewhere along the way. (Może spotkamy się gdzieś po drodze.)
   There is a motel somewhere along the motorway. (Gdzieś przy autostradzie znajduje się motel.)
 5. on , *****
  • przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  AmE
   Paul lives on Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
   Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "on" (w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) lub "in" (w brytyjskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
   zobacz także: at
 6. against *****
  • z, przy, obok (czymś), na tle (czegoś)
   Your painting will look great against beige walls. (Twój obraz będzie świetnie wyglądał na tle beżowej ściany.)
   Her suntan looks amazing against a white shirt. (Jej opalenizna wygląda niesamowicie z białą koszulą.)
 7. to *****
  • przy (np. policzek przy policzku, nóż przy gardle)
  • przy (używane, by określić, że jakiś dźwięk towarzyszy robieniu czegoś)
 8. in *****
  • przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  BrE
   Paul lives in Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
   Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "in" (w brytyjskiej odmianie języka angielskiego) lub "on" (w amerykańskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
   zobacz także: at
przysłówek
 1. up *****
 1. in front of somebody
  • w obecności kogoś, przy kimś
   Don't say that in front of the children. (Nie mów tego przy dzieciach.)
   He should speak a bit louder in front of everyone. (On powinien mówić przy wszystkich trochę głośniej.)
idiom
 1. be at somebody's side , stay by somebody's side , not leave somebody's side
idiom
 1. keep something around
 2. have something on one
phrasal verb
 1. carry something about
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa przy i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "przy"

przyimek
do (używane przy podawaniu godziny) = to BrE , of AmE
oprócz czegoś (używane przy wymienianiu) = next to something
plus (przy dodawaniu) = plus
z (używane przy wyrażaniu opinii) = from
rzeczownik
stół (towarzystwo przy stole) = table
próg (przy drzwiach) = doorstep
reszta (pieniądze wydawane przy kasie) = change +1 znaczenie
zbiornik (przy tamie) = dam
zastrzyk (przy użyciu strzykawki) = injection
parapet (przy oknie) = windowsill , window sill , także: sill , także: window-sill , także: cill BrE
szatnia (przy sali gimnastycznej, basenie) = changing room BrE , locker room AmE , także: changing cubicle +1 znaczenie
cmentarz (przy kościele) = churchyard
poręcz (przy schodach) = banister , także: bannister
czasownik
pasować (przy porównaniu) = check
trwać (przy czymś) = persevere
poproszę (przy zamawianiu) = would like
wypadać (przy czymś, w porównaniu z czymś) = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie
utrzymywać (przy życiu) = sustain
majstrować (przy czymś) = tinker , także: tinkler
dźgnąć (przy pomocy noża) = strike
obstawać (przy czymś) = abide
przymiotnik
honorowy (przy tytule, funkcji) = emeritus
phrasal verb
przysłówek
inne