PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pasować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pasować" po polsku

pasować

czasownik
 1. suit ****
  • odpowiadać, pasować (komuś) [przechodni]
   to make something proper or convenient for someone
   Will that suit you? (Będzie ci to odpowiadać?)
   "When do you want to meet?" "Any time that might suit you." ("Kiedy chcesz się spotkać?" "Kiedy tylko będzie ci pasować.")
   That dress suits you. (Ta sukienka ci pasuje.)
   link synonim: become
  • pasować, być dobranym (do okazji) [przechodni]
   Your dress is beautiful, it definitely suits this party! (Twoja sukienka jest piękna, zdecydowanie pasuje do tego przyjęcia!)
   Do you think these shoes suit my purse? (Czy uważasz, że te buty pasują do mojej torebki?)
   important nie mylić z: fit
 2. fit ****
  • pasować, być dobrego rozmiaru (być odpowiedniego rozmiaru i kształtu, np. o ubraniu) [przechodni/nieprzechodni]
   The trousers don't fit me. (Spodnie na mnie nie pasują.)
   This shirt is too small for you but it'll fit your younger brother. (Ta koszula jest na ciebie za mała, ale będzie pasować na twojego młodszego brata.)
   important nie mylić z: suit
  • mieścić się (w czymś), pasować (do czegoś) [nieprzechodni]
   I need to buy a new laptop, the old one doesn't fit in my bag. (Potrzebuję kupić nowego laptopa, ten stary nie mieści się do mojej torby.)
   Will this phone fit in your hand? It seems so big. (Czy ten telefon zmieści się w twojej dłoni? Wydaje się taki duży.)
   W tym znaczeniu "fit" występuje z przyimkiem.
  • pasować, dopasowywać, dobierać (coś z czymś w celu stworzenia całości) [przechodni/nieprzechodni]
   The palms of our hands fit together perfectly. (Nasze dłonie idealnie pasują do siebie.)
   The scientists have since tried to fit together the pieces of the puzzle. (Naukowcy od tego momentu próbują dopasować elementy układanki.)
  • zgadzać się, pasować (z czymś, np. z opisem) [przechodni]
   None of the suspects fit the description. (Żaden z podejrzanych nie pasował do rysopisu.)
 3. match ***   [przechodni/nieprzechodni]
  I'm afraid that we don't match to each other. (Obawiam się, że nie pasujemy do siebie.)
  Does this bag match my dress? (Czy ta torba pasuje do mojej sukienki?)
  link synonim: check
 4. apply ****
  • oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji) [przechodni/nieprzechodni]
   And how does that apply to the nature of men? (A jak to dotyczy natury mężczyzn?)
   Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition. (Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.)
 5. become *****
  • pasować (komuś), być do twarzy oficjalnie [przechodni]
   These round glasses really become you. (Do twarzy ci w tych okrągłych okularach.)
   In my opinion, black hair doesn't become her. (Według mnie, czarne włosy jej nie pasują.)
   W tym znaczeniu "become" nie używamy w formie czasu continuous.
   link synonim: suit
  • pasować (do kogoś, o zachowaniu), być odpowiednim (dla kogoś, o zachowaniu) [przechodni]
   Such words do not become you. (Takie słowa nie pasują do ciebie.)
   W tym znaczeniu "become" nie używamy w formie czasu continuous.
   link synonim: suit
 6. agree *****
  • pasować (do siebie), odpowiadać (sobie) [nieprzechodni]
   The red color agrees with you. (Czerwony kolor ci pasuje.)
   The red blouse doesn't agree with your red hair. (Ta czerwona bluzka nie pasuje do twoich rudych włosów.)
 7. check *****
  • zgadzać się, pasować (przy porównaniu) [nieprzechodni]
   There were traces of blood but his sample didn't check, so he was let go. (Były ślady krwi ale nie zgadzały się z jego spróbką, więc go wypuszczono.)
   link synonim: match
 8. coordinate ** , co-ordinate BrE
 9. take *****
  • pasować (np. o rozmiarze buta), zabierać (np. o pojemności windy) [przechodni]
   This car takes only unleaded petrol. (To auto jeździ tylko na benzynę bezołowiową.)
   What size shoe does he take? (Jaki on ma rozmiar buta?)
   The lift takes a maximum of 8 people. (Winda zabiera maksymalnie 8 osób.)
 10. gel * , także: jell
 11. jibe    AmE
 12. go , *****
 13. compeer
phrasal verb
 1. fit in *
 2. match up  
 3. blend in with something
czasownik
 1. suit somebody ****
  • pasować komuś, być komuś do twarzy
   That coat really suits you. (Tamten płaszcz naprawdę ci pasuje.)
   Blue suits you. (W niebieskim ci do twarzy.)
   What do you think, does it suit me? (Jak myślisz, czy jest mi w tym do twarzy?)
 2. work for somebody ***  
  This date works for me. (Ten termin mi pasuje.)
idiom
 1. be cool with something
 2. sit right with somebody
 3. sit well with somebody
czasownik
 1. jar **
  • kłócić się (z czymś), nie pasować
   These pillows jar with the sofa. (Te poduszki kłócą się z sofą.)
   You have to change something because your furniture jars with the room. (Musisz coś zmienić, bo twoje meble nie pasują do pokoju.)
 2. misfit
 3. missuit  
idiom
 1. be out of keeping  

"pasować" — Słownik kolokacji angielskich

match up kolokacja
 1. match czasownik + up particle = pasować
  Bardzo silna kolokacja

  "We needed the rest to help us match up against them."

  Podobne kolokacje:
fit in kolokacja
 1. fit czasownik + in przyimek = pasować, wpasować się (np. do grupy ludzi)
  Bardzo silna kolokacja

  A few were for families with more children than would fit in the back.

  Podobne kolokacje: