"dotyczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotyczyć" po polsku

dotyczyć

czasownik
 1. concern *****
  • dotyczyć (kogoś, czegoś) [przechodni]
   She only cares about things that concern her personally. (Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą.)
   Don't worry, this doesn't concern you at all. (Nie martw się, to ciebie wcale nie dotyczy.)
   This problem concerns your life. (Ten problem dotyczy twojego życia.)
   We need to talk, it concerns your behaviour. (Musimy porozmawiać, to dotyczy twojego zachowania.)
   This doesn't concern you, so leave the room. (To ciebie nie dotyczy, więc opuść pokój.)
 2. involve ****
  • obejmować, dotyczyć [przechodni]
   The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
   The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
   My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
   His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 4. apply ****
  • oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji) [przechodni/nieprzechodni]
   And how does that apply to the nature of men? (A jak to dotyczy natury mężczyzn?)
   Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition. (Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.)
 5. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 6. touch ****
  • dotyczyć (mieć efekt) [przechodni]
   Your worries touch me as well. (Twoje zmartwienia dotyczą także i mnie.)
   These matters don't touch me. You should talk to your mother. (Te kwestie mnie nie dotyczą. Powinnaś porozmawiać z matką.)
 7. hold for * , hold good for
  • obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
   Everything I have said holds for every student. (Wszystko, co powiedziałam dotyczy każdego ucznia.)
 8. pertain
 1. apply to somebody **  
  This rule doesn't apply to me. (Ta zasada mnie nie dotyczy.)
  These rules apply to all our workers. (Te zasady dotyczą wszystkich naszych pracowników.)
 2. be concerned with somebody  

Powiązane zwroty — "dotyczyć"

czasownik
szerzyć się (dotyczyć coraz większej liczby ludzi lub miejsc) = spread
phrasal verb
inne

"dotyczyć" — Słownik kolokacji angielskich

hold for kolokacja
 1. hold czasownik + for przyimek = obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  They did nothing but hold each other for a long time.

  Podobne kolokacje: