Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"oddziaływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddziaływać" po polsku

oddziaływać

czasownik
 1. influence ****
  • wywierać wpływ, wpływać, oddziaływać [TRANSITIVE]
   to persuade, to change the way in which somebody behaves or thinks
   Don't try to influence my decision, I won't listen to you anyway. (Nie próbuj wywierać wpływu na moją decyzję, i tak cię nie posłucham.)
   You can't let your parents influence your choice of studies. (Nie możesz pozwolić rodzicom oddziaływać na twój wybór studiów.)
   That's the person who'll be in a position to influence him. (To jest osoba która będzie w stanie na niego wpłynąć.)
   He is the one who influenced me and my work. (On jest tym, który wpłynął na mnie i moją pracę.)
 2. apply ****
  • oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   And how does that apply to the nature of men? (A jak to dotyczy natury mężczyzn?)
   Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition. (Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.)
 3. work , *****

powered by  eTutor logo