BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"dotyczyć czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotyczyć czegoś" po polsku

czasownik
 1. concern *****
  • dotyczyć (kogoś, czegoś) [przechodni]
   She only cares about things that concern her personally. (Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą.)
   Don't worry, this doesn't concern you at all. (Nie martw się, to ciebie wcale nie dotyczy.)
   This problem concerns your life. (Ten problem dotyczy twojego życia.)
   We need to talk, it concerns your behaviour. (Musimy porozmawiać, to dotyczy twojego zachowania.)
   This doesn't concern you, so leave the room. (To ciebie nie dotyczy, więc opuść pokój.)
 2. involve ****
  • obejmować, dotyczyć [przechodni]
   The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
   The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
   My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
   His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 4. apply ****
  • oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji) [przechodni/nieprzechodni]
   And how does that apply to the nature of men? (A jak to dotyczy natury mężczyzn?)
   Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition. (Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.)
 5. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 6. touch ****
  • dotyczyć (mieć efekt) [przechodni]
   Your worries touch me as well. (Twoje zmartwienia dotyczą także i mnie.)
   These matters don't touch me. You should talk to your mother. (Te kwestie mnie nie dotyczą. Powinnaś porozmawiać z matką.)
 7. hold for * , hold good for
 8. pertain

dotyczyć czegoś

phrasal verb
 1. revolve around something *
 2. be concerned with something  
 1. pertain to something
 2. have relevance
idiom
 1. lend oneself to something
 1. apply to somebody **  
  This rule doesn't apply to me. (Ta zasada mnie nie dotyczy.)
  These rules apply to all our workers. (Te zasady dotyczą wszystkich naszych pracowników.)
 2. be concerned with somebody  

Powiązane zwroty — "dotyczyć czegoś"

phrasal verb
rzeczownik
dotyczenie = relating +2 znaczenia

powered by  eTutor logo