BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"szerzyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szerzyć się" po polsku

szerzyć się

czasownik
 1. spread ****
  • rozprzestrzeniać się, szerzyć się (dotyczyć coraz większej liczby ludzi lub miejsc) [przechodni/nieprzechodni]
   Doctors worry that the cancer can spread to his lungs. (Lekarze obawiają się, że rak może się rozszerzyć na jego płuca.)
   The virus is spreading fast. (Wirus szybko się rozprzestrzenia.)
 2. sweep ***
  • omiatać, szerzyć się [nieprzechodni]
   Hysteria swept through the town after the shooting. (Histeria szerzyła się w mieście po strzelaninie.)
   The epidemic has already swept half of the city. (Epidemia omiotła już połowę miasta.)
 3. pervade
 4. be rife
 5. be endemic
czasownik
 1. spread ****
  • rozpowiadać, szerzyć (np. plotki) [przechodni]
   Stop spreading gossip about me! (Przestań rozpowiadać plotki o mnie!)
   She spreads rumours that they are going to divorce. (Ona rozpowiada plotki, że oni zamierzają się rozwieść.)
 2. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [przechodni]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 3. disseminate
 4. diffuse *
 5. propagate

Powiązane zwroty — "szerzyć się"

przymiotnik
szeroki = wide +9 znaczeń
przysłówek
szeroko = widely +6 znaczeń
rzeczownik
szerokość = width , także: W +5 znaczeń
szerzenie = diffusion +8 znaczeń
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo