KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"szerzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szerzenie" po polsku

szerzenie

rzeczownik
 1. diffusion
  • szerzenie (się), rozpowszechnianie się (np. informacji)
   Yet the development of technology is too slow and its diffusion, especially to developing countries, is particularly slow. (Mimo to rozwój nowej technologii następuje zbyt powoli, a szczególnie powolne jest jej rozprzestrzenianie się, zwłaszcza do krajów rozwijających się.)
 2. dissemination
 3. propagation
 4. exporting
 5. spreading
 6. promulgation
 7. disseminating
 8. propagating
 9. diffusing
czasownik
 1. spread ****
  • rozpowiadać, szerzyć (np. plotki) [TRANSITIVE]
   Stop spreading gossip about me! (Przestań rozpowiadać plotki o mnie!)
   She spreads rumours that they are going to divorce. (Ona rozpowiada plotki, że oni zamierzają się rozwieść.)
 2. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [TRANSITIVE]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 3. disseminate
 4. diffuse *
 5. propagate
rzeczownik
 1. spreading
czasownik
 1. spread ****
 2. sweep ***
  • omiatać, szerzyć się [INTRANSITIVE]
   Hysteria swept through the town after the shooting. (Histeria szerzyła się w mieście po strzelaninie.)
   The epidemic has already swept half of the city. (Epidemia omiotła już połowę miasta.)
 3. pervade
 4. be rife
 5. be endemic

powered by  eTutor logo