Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"szeroki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szeroki" po polsku

szeroki

obrazek do "wide" po polsku File:Wide view over Sørfjorden from the coast of Sveingard, 2012 ...
przymiotnik
 1. wide ****  
  The box is 40 centimetres wide. (Pudełko jest szerokie na 40 centymetrów.)
  This shop offers a wide range of shoes. (Ten sklep oferuje szeroki wybór butów.)
  link synonim: broad
  przeciwieństwo: narrow
 2. broad ***
  • szeroki
   He has broad shoulders. (On ma szerokie ramiona.)
   The river was broad but shallow. (Rzeka była szeroka, ale płytka.)
   She gave him a broad smile. (Ona uśmiechnęła się do niego szeroko.)
   link synonim: wide
   zobacz także: breadth
  • szeroki, obszerny, szeroko zakrojony (np. wybór, plan)
   Global warming is a very broad topic. (Globalne ocieplenie to bardzo obszerny temat.)
   This is a broad topic and we don't have a lot of time. (To jest obszerny temat, a my nie mamy dużo czasu.)
   link synonim: comprehensive
  • ogólny, szeroki (np. znaczenie, skojarzenie)
   The verb 'get' has a broad meaning. (Czasownik 'get' ma szerokie znaczenie.)
   I don't know if I can come, his invitation was broad. (Nie wiem, czy mogę przyjść, jego zaproszenie było ogólne.)
 3. catholic ***
  • rozległy, szeroki, wszechstronny (np. zainteresowania)
   She stands out with catholic interests. (Ona odznacza się wszechstronnymi zainteresowaniami.)
   Your catholic knowledge is impressive. (Twoja rozległa wiedza jest imponująca.)
 4. sweeping *
  • zamaszysty, szeroki (gest), głęboki (ukłon)
   He greeted us with a sweeping bow. (On przywitał nas głębokim ukłonem.)
 5. full *****
  • szeroki (np. spódnica)
   She wore a full skirt. (On miała na sobie szeroką spódnicę.)
   I don't like this dress, it's too full. (Nie podoba mi się ta sukienka, jest za szeroka.)
 6. broad-based
 7. heavy ****
  • szeroki, solidny (o części ciała)
   He has heavy shoulders. (On ma szerokie ramiona.)
   He's got a heavy jaw. (On ma szeroką szczękę.)
 8. loose-fitting
 9. commodious
 10. widemouthed , wide-mouthed
  • szeroki (o uśmiechu)