ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"głęboki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głęboki" po polsku

głęboki

przymiotnik
 1. deep ****
  • głęboki
   How deep is this lake? (Jak głębokie jest to jezioro?)
   Take a deep breath. (Weź głęboki oddech.)
   He dug a deep hole. (On wykopał głęboką dziurę.)
   przeciwieństwo: shallow
   zobacz także: depth
  • głęboki (sięgający do wewnątrz)
   This well is very deep. (Ta studnia jest bardzo głęboka.)
   The dog dug a deep hole. (Pies wykopał głęboką dziurę.)
  • głęboki (poważny, ciężki)
   Mary and John had a deep conversation about their relationship. (Mary i John odbyli poważną rozmowę o swoim związku.)
   Abortion is a deep subject. (Aborcja to ciężki temat.)
  • głęboki, dogłębny
   I need you to prepare a deep analysis of the market. (Potrzebuję, żebyś przygotował dogłębną analizę rynku.)
   The deep analysis showed the inaccuracy of the first test. (Dogłębna analiza pokazała nieprawidłowość pierwszego testu.)
   link synonim: profound
  • głęboki, ciemny (kolor)
   She wore a beautiful glittering dress in a deep green colour. (Ona była ubrana w piękną iskrzącą się suknię w kolorze głębokiej zieleni.)
   The sky has a deep colour now. (Niebo ma teraz ciemny kolor.)
  • głęboki (sen)
   The whole court had fallen into a deep sleep. (Cały dwór zapadł w głęboki sen.)
   I woke up from a deep sleep, screaming for no reason. (Obudziłem się z głębokiego snu, krzycząc bez powodu.)
   In three minutes he will be in a deep sleep. (Za trzy minuty pogrąży się w głębokim śnie.)
  • myślący poważnie, głęboki (o osobie)
   I have to say that Mark seems like an uncommonly deep person. (Muszę przyznać, że Mark sprawia wrażenie osoby niepospolicie głębokiej.)
   My son is only twelve but he's very deep and intelligent. (Mój syn ma tylko dwanaście lat, ale jest bardzo głęboki i inteligentny.)
 2. intense ***
  • wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
   The emotional trauma must have been too intense for him. (Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.)
   These intense colours are too bright for a bedroom. (Te intensywne kolory są za jasne do sypialni.)
   zobacz także: hot
 3. meaningful **
  • pełen sensu, głęboki, sensowny
   He said some meaningful words on marriage. (On powiedział parę głębokich słów na temat małżeństwa.)
 4. profound **
  • przenikliwy, głęboki (o uczuciu)
   She felt profound sadness. (Ona poczuła głęboki smutek.)
   He gave her a proof of his profound love. (Dał jej dowód swojej głębokiej miłości.)
  • głęboki, gruntowny, wnikliwy (np. o wiedzy)
   He has a profound knowledge of cars and mechanics. (On posiada gruntowną wiedzę o samochodach i mechanice.)
   His profound knowledge of history really surprised me. (Jego głęboka wiedza o historii naprawdę mnie zaskoczyła.)
  • głęboki (o wodach, np. ocean, morze)
 5. intent **
  • skupiony, głęboki
   Look at his intent face - he must be trying to solve that problem. (Spójrz na jego skupioną twarz - na pewno próbuje rozwiązać ten problem.)
   I'm not going to give you any intent thought. (Nie dam ci żadnych głębokich myśli.)
 6. rich ****
  • głęboki (np. kolor, dźwięk)
   I like rich colours. (Lubię głębokie kolory.)
   The violin has a rich sound. (Skrzypce mają głęboki dźwięk.)
 7. keen *
  • głęboki, gorący, wielki, żywy (np. podziw, pożądanie, zadowolenie)
   He expressed a keen admiration of her struggles. (On wyraził głęboki podziw dla jej starań.)
 8. strong , *****
  • głęboki, silny (np. więź)
   They shared a strong bond. (Oni mieli głęboką więź.)
   I had a strong bond with my mother. (Z matką łączyła mnie silna więź.)
 9. sweeping *
  • zamaszysty, szeroki (gest), głęboki (ukłon)
   He greeted us with a sweeping bow. (On przywitał nas głębokim ukłonem.)
 10. penetrating
  • głęboki (np. o analizie)
 11. fruity
 12. sound *****
  • głęboki, mocny (np. sen)
   It's impossible to wake her from her sound sleep. (To jest niemożliwe, aby ją wybudzić z głębokiego snu.)
   I wish I had a sound sleep. (Żałuję, że nie mam głębokiego snu.)
 13. rapt
 14. low-pitched
 15. low-pitched
rzeczownik
 1. crooning

Powiązane zwroty — "głęboki"

przysłówek
głęboko = deep +8 znaczeń
dogłębnie = in and out +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
czasownik
inne
inne
przymiotnik
Zobacz także: pogłębiarka