PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"intensywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "intensywny" po polsku

intensywny

przymiotnik
 1. severe ***
  • poważny, ciężki, intensywny
   He hardly recovered from a severe illness. (On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.)
   She has a severe problem with alcohol. (Ona ma poważny problem z alkoholem.)
   She was diagnosed with severe depression. (Zdiagnozowano u niej ciężką depresję.)
 2. intense ***
  • wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
   The emotional trauma must have been too intense for him. (Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.)
   These intense colours are too bright for a bedroom. (Te intensywne kolory są za jasne do sypialni.)
   zobacz także: hot
  • zasadniczy, intensywny, poważny
   My boss is intense. (Mój szef jest zasadniczy.)
   His look was so intense that I had to look away. (Jego spojrzenie było tak intensywne, że musiałem odwrócić wzrok.)
 3. intensive **  
 4. strong , *****  
  There was a strong smell coming from his room. (Z jego pokoju docierał intensywny zapach.)
  The kitchen was filled with a strong smell of garlic. (Kuchnię wypełniał intensywny zapach czosnku.)
 5. fierce **
 6. concentrated
 7. robust *
  • intensywny, mocny, bogaty (o smaku)
   Robust scrutiny is what we need right now. (Intensywna analiza jest tym, czego teraz potrzebujemy.)
 8. red-hot
  • mocny, intensywny (o uczuciu)
 9. strenuous
  • wyczerpujący (o pracy), wytężony (o wysiłku), intensywny
   She does not do anything more strenuous than changing the channels on TV. (Nie robi nic bardziej wyczerpującego niż zmienianie kanałów w telewizji.)
 10. sharp ***
  • wyraźny, wyrazisty, intensywny, cierpki (smak)
   The dish that I ate had a sharp flavour. (Danie, które zjadłem, miało wyraźny smak.)
   This wine has a sharp bouquet. (To wino ma cierpki bukiet.)
   I like the sharp taste of lemon. (Lubię cierpki smak cytryny.)
 11. high impact
 12. bursty
 13. ascensive
 14. all-fire
idiom
 1. bone-deep
  • dogłębny, intensywny (np. o zmęczeniu, zrozumieniu)
   He felt bone-deep weariness. (On odczuwał intensywne zmęczenie.)