NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"intensywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "intensywny" po polsku — Słownik angielsko-polski

intensywny

przymiotnik
 1. severe ***
  • poważny, ciężki, intensywny
   He hardly recovered from a severe illness. (On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.)
   She has a severe problem with alcohol. (Ona ma poważny problem z alkoholem.)
 2. intense ***
  • wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
   The emotional trauma must have been too intense for him. (Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.)
   These intense colours are too bright for a bedroom. (Te intensywne kolory są za jasne do sypialni.)
   zobacz także: hot
  • zasadniczy, intensywny, poważny
   My boss is intense. (Mój szef jest zasadniczy.)
   His look was so intense that I had to look away. (Jego spojrzenie było tak intensywne, że musiałem odwrócić wzrok.)
 3. intensive **  
 4. strong *****  
  There was a strong smell coming from his room. (Z jego pokoju docierał intensywny zapach.)
  The kitchen was filled with a strong smell of garlic. (Kuchnię wypełniał intensywny zapach czosnku.)
 5. concentrated
 6. robust *
  • intensywny, mocny, bogaty (o smaku)
   Robust scrutiny is what we need right now. (Intensywna analiza jest tym, czego teraz potrzebujemy.)
 7. red-hot
  • mocny, intensywny (o uczuciu)
 8. strenuous
  • wyczerpujący (o pracy), wytężony (o wysiłku), intensywny
   She does not do anything more strenuous than changing the channels on TV. (Nie robi nic bardziej wyczerpującego niż zmienianie kanałów w telewizji.)
 9. high impact
 10. bursty
 11. ascensive
 12. all-fire
idiom
 1. bone-deep
  • dogłębny, intensywny (np. o zmęczeniu, zrozumieniu)
   He felt bone-deep weariness. (On odczuwał intensywne zmęczenie.)