"silny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "silny" po polsku

silny

obrazek do "strong" po polsku 28. strong obrazek do "tough" po polsku
przymiotnik
 1. strong , *****
  • silny, mocny
   He is as strong as a horse. (On jest silny jak koń.)
   She had strong and muscular arms, like an athlete. (Ona miała mocne i muskularne ramiona, jak atleta.)
   Don't cry like a child - you have to be strong. (Nie płacz jak dziecko - musisz być silna.)
   przeciwieństwa: weak, mild
   zobacz także: hardy, stout, thick
  • głęboki, silny (np. więź)
   They shared a strong bond. (Oni mieli głęboką więź.)
   I had a strong bond with my mother. (Z matką łączyła mnie silna więź.)
  • zdrowy, silny
   The baby is strong, congratulations. (Dziecko jest zdrowe, gratulacje.)
   The bull is strong, it will live for at least a couple of years. (Byk jest zdrowy, będzie jeszcze żył przez kilka lat.)
   zobacz także: fit
 2. powerful ****
  • potężny, silny, mocny
   It was something far more powerful. (To było coś dużo bardziej potężnego.)
   That car has a very powerful engine. (Ten samochód ma bardzo mocny silnik.)
 3. tough **** , także: teugh ScoE
  • twardy, nieustępliwy, silny
   Don't be so tough with her. (Nie bądź dla niej taki twardy.)
   Our manager is always tough when negotiating contracts. (Nasz szef jest zawsze nieustępliwy podczas negocjacji kontraktów.)
 4. driving **
  • silny, niepohamowany
   His driving aggression will get him in trouble. (Jego niepohamowana agresja wpakuje go w kłopoty.)
   Her driving appetite will make her fat. (Jej silny apetyt sprawi, że będzie gruba.)
 5. hard , *****
  • silny, siłowy (używający wiele siły)
   Thinking won't help, we need a hard solution. (Myślenie nie pomoże, potrzebujemy rozwiązania siłowego.)
 6. robust *
  • zdrowy, silny, krzepki, rosły (o człowieku)
  • wytrzymały, silny (system, organizacja)
   We managed to build a robust system. (Udało się nam zbudować wytrzymały system.)
 7. potent *
 8. broad ***
  • silny, wyraźny (np. akcent w sposobie mówienia)
   He speaks with a broad Scottish accent. (On mówi z silnym szkockim akcentem.)
   Your teacher has a broad Polish accent. (Twoja nauczycielka ma silny polski akcent.)
 9. fierce **
 10. firm , ****
  • mocny, silny (np. uścisk)
   He has a firm handshake. (On ma mocny uścisk dłoni.)
   I need a firm hug. (Potrzebuję silnego przytulenia.)
 11. vigorous *  
 12. sturdy , *
  • silny (o charakterze), niezłomny, wytrwały (o osobie)
   I admire his sturdy character. (Podziwiam jego silny charakter.)
   Your sturdy loyalty is priceless. (Twoja niezłomna lojalność jest nieoceniona.)
   link synonimy: firm, strong
 13. wiry
  • szczupły, ale umięśniony; silny (o osobie)
   A tall and wiry man would be my type. (Wysoki i silny mężczyzna byłby w moim typie.)
   Gym made me look all wiry. (Siłownia sprawiła, że jestem szczupły, acz umięśniony.)
 14. forceful
  • potężny, silny (o charakterze, argumentach, efektach)
   przeciwieństwo: mild
 15. raging
 16. ferocious
 17. thick ***
  • mocny, silny (np. akcent)
   His thick accent made it impossible to understand what he was saying. (Jego silny akcent uniemożliwiał rozumienie tego, co mówił.)
   He speaks with a thick Russian accent. (On mówi z silnym rosyjskim akcentem.)
   zobacz także: strong
 18. hearty
 19. able-bodied
 20. lusty
 21. severe ***
  • silny (np. ból)
 22. sinewy
  • silny, muskularny (o osobie)
   She dreams about his sinewy shoulders. (Ona śni o jego muskularnych ramionach.)
   Judy's husband is sinewy. (Mąż Judy jest silny.)
 23. stalwart
 24. vehement
 25. torrid
 26. undiluted
 27. heavy ****
  • silny (związek emocjonalny) potocznie
   They have a heavy emotional bond. (Oni mają silną, emocjonalną więź.)
   My dog and I have a heavy relationship. (Mój pies i ja mamy silny związek.)
 28. kick-ass
 29. well-knit
  • silny (np. rama)
 30. toughish
 31. hench
 32. feerie
 33. thickish
 34. skookum
rzeczownik
 1. tang

Powiązane zwroty — "silny"

rzeczownik
siła = strength +22 znaczenia
silnik = motor +3 znaczenia
ostateczność (silny stan emocjonalny) = brink
siłownia = gym +1 znaczenie
monsun (silny okresowy wiatr) = monsoon
osiłek = gorilla +1 znaczenie
silny wiatr = high wind +1 znaczenie
przysłówek
silnie = fast +10 znaczeń
czasownik
poszkodować (np. przez silny wiatr) = batter
przymiotnik
bezsilny = helpless +4 znaczenia