Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"hard" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hard" po angielsku

hard , *****

obrazek do "hard" po polsku
przymiotnik
 1. twardy (w dotyku)
  Diamonds are very hard. (Diamenty są bardzo twarde.)
  My bed is very hard. (Moje łóżko jest bardzo twarde.)
  I hit myself against a hard wooden table. (Uderzyłem się w twardy, drewniany stół.)
  zobacz także: firm
 2. trudny
  The maths exam was very hard. (Egzamin z matematyki był bardzo trudny.)
  She didn't even break a sweat because her task wasn't hard. (Nawet się nie spociła, bo jej zadanie nie było trudne.)
  link synonim: difficult
 3. trudny, ciężki (pełen problemów)
  His life was very hard. (Jego życie było bardzo trudne.)
  After a hard day at work we had a drink or two. (Po ciężkim dniu w pracy wypiliśmy jeden czy dwa drinki.)
 4. silny, siłowy (używający wiele siły)
  Thinking won't help, we need a hard solution. (Myślenie nie pomoże, potrzebujemy rozwiązania siłowego.)
 5. twardy, surowy
  You don't have to be so hard on her. (Nie musisz być dla niej taki surowy.)
  My teacher is very hard - all pupils are afraid of him. (Mój nauczyciel jest bardzo twardy - wszyscy uczniowie się go boją.)
 6. twardy (o wodzie)
  We have a problem with hard water. (Mamy problem z twardą wodą.)
  I don't like to shower in hard water. (Nie lubię brać prysznica w twardziej wodzie.)
 7. odważny  BrE język mówiony
  That was a very hard move. (To był bardzo odważny ruch.)
  What you did was really hard, but also irresponsible. (To, co zrobiłeś, było bardzo odważne, ale też nieodpowiedzialne.)
 8. ostry (o świetle)
  I was hit in the eyes by hard light. (Ostre światło uderzyło mnie w oczy.)
  The hard light blinded the man. (Ostre światło oślepiło mężczyznę.)
  zobacz także: harsh
 9. mocny (o alkoholu) potocznie
  He likes to drink hard stuff. (On lubi pić mocny towar.)
  This drink is too hard for me - I'll get drunk. (Ten drink jest dla mnie za mocny - opiję się.)
 10. twardy (o wymowie)
  He has a hard pronunciation of vowels. (On ma twardą wymowę samogłosek.)
  You should do something about your hard accent. (Powinieneś coś zrobić ze swoim twardym akcentem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. ciężko (gdy coś jest dla kogoś trudne)
  He works very hard. (On pracuje bardzo ciężko.)
  It's hard to sing and dance at the same time. (Ciężko jest śpiewać i tańczyć w tym samym czasie.)
  It's hard for me to get up at 5:30 a.m. (Ciężko mi wstawać o 5:30 rano.)
  It was very hard for him to find a job. (Było mu bardzo trudno znaleźć pracę.)
  It's hard to imagine that people would do that for money. (Ciężko sobie wyobrazić, że ludzie zrobiliby to dla pieniędzy.)
  Przysłówka "hard" nie należy mylić z przysłówkiem "hardly", oznaczającym "ledwo, prawie nie".
 2. twardo
  He pronounces his vowels hard. (On wymawia samogłoski twardo.)
 3. z całych sił (np. starać się)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

hard , *****

przymiotnik
 1. mocny (o uderzeniu)

Powiązane zwroty — "hard"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
przysłówek
idiom
kolokacje

podobne do "hard" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hard" po polsku

rzeczownik