PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"praktyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praktyczny" po polsku

praktyczny

przymiotnik
 1. practical ***
  • praktyczny
   Practical experience is more important than knowledge. (Praktyczne doświadczenie jest ważniejsze niż wiedza.)
   I had some practical classes at school today. (Miałem dziś w szkole zajęcia praktyczne.)
   I value practical knowledge. (Cenię wiedzę praktyczną.)
   He buys her only practical presents. (On kupuje jej tylko praktyczne prezenty.)
   zobacz także: pragmatic
  • rozsądny, praktyczny
   Let's get her a new pot, it will be a practical present. (Kupmy jej nowy garnek, to będzie praktyczny prezent.)
   Yes, I agree, that is a practical decision. (Tak, zgadzam się, to jest rozsądna decyzja.)
   przeciwieństwa: foolish, unwise, romantic
 2. convenient *
  • wygodny, praktyczny, poręczny
   How convenient to have your girlfriend in the same school! (Jak to wygodnie mieć dziewczynę w tej samej szkole!)
   Travel by plane is definitely the most convenient. (Podróż samolotem jest zdecydowanie najwygodniejsza.)
   We had a convenient connection from Krakow to Berlin. (Mieliśmy wygodne połączenie z Krakowa do Berlina.)
   This system has become increasingly popular due to its convenient nature. (Ten system zyskał na popularności ze względu na swoją praktyczną naturę.)
   przeciwieństwo: inconvenient
 3. applied *
 4. technical ***  
  He explained to us the technical side of starting up a company. (On nam wytłumaczył praktyczną stronę zakładania firmy.)
  What is the technical solution to this problem? (Jakie jest praktyczne rozwiązanie tego problemu?)
 5. hands-on *
 6. sensible *
 7. down-to-earth
 8. utilitarian
 9. ready-made
 10. matter-of-fact
 11. hard-nosed
 12. nonacademic
 13. nitty-gritty
 14. hardheaded
 15. nuts-and-bolts  
 16. utility ***
  • funkcjonalny, praktyczny
   I want utility furniture. (Chcę funkcjonalnych mebli.)
   My sister asked me for a utility present. (Moja siostra poprosiła mnie o funkcjonalny prezent.)
 17. practic ScoE   dawne użycie

powered by  eTutor logo