ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"praktycznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praktycznie" po polsku

praktycznie

przysłówek
 1. virtually ***
  • praktycznie (niemalże), niemal, prawie zupełnie, prawie
   Our robot can virtually do anything. (Nasz robot potrafi zrobić praktycznie wszystko.)
   Virtually all of our stuff have been stolen at the airport. (Praktycznie wszystkie nasze rzeczy zostały skradzione na lotnisku.)
 2. practically **
  • niemal, praktycznie, właściwie spoken
   I practically told you the whole story of my life. (Właściwie opowiedziałem ci całą historię mojego życia.)
   She practically has no money. (Ona praktycznie nie ma pieniędzy.)
   The house was practically empty. (Dom był niemal pusty.)
  • praktycznie, w sposób praktyczny, roztropnie, z sensem
   You should consider it practically. (Musisz rozważyć to w sposób praktyczny.)
   Practically speaking, this plan will not work. (Praktycznie mówiąc, ten plan nie wypali.)
   "Can you afford it?", asked Tim practically. ("Stać cię na to?" - roztropnie zapytał Tim.)
 3. realistically
 4. academically
 5. matter-of-factly
 6. pragmatically
 7. in a matter-of-fact way
 8. hardheadedly
idiom
 1. for all practical purposes , to all intents and purposes
  • praktycznie (o czymś, co teoretycznie nie jest prawdziwe, ale w praktyce można to za prawdziwe uznać)

powered by  eTutor logo