PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rzeczowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzeczowy" po polsku

rzeczowy

przymiotnik
 1. substantive *
  • rzeczowy (np. dowód), konkretny (np. temat), merytoryczny (np. wniosek), substancjalny oficjalnie
   I expect your paper to include substantive conclusions. (Oczekuję, że wasze prace będą miały merytoryczne wnioski.)
   There is substantive evidence confirming his guilt. (Istnieją rzeczowe dowody potwierdzające jego winę.)
 2. factual
 3. no-nonsense
  • rozsądny, rzeczowy, zasadniczy
   He is a great manager and has a non-nonsense approach to business. (On jest świetnym kierownikiem i ma rzeczowe podejście do biznesu.)
 4. material ****  
  The police gathered material evidence. (Policja zebrała dowody rzeczowe.)
  There was no material evidence, only the deposition of the witnesses. (Nie było żadnych dowodów rzeczowych, jedynie zeznania świadków.)
 5. crisp *
 6. businesslike
 7. matter-of-fact
 8. unsentimental
 9. demonstrative
  • rzeczowy (o dowodzie), dowodzący (np. o uzasadnieniu)
 10. autoptic