"rzeczowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzeczowy" po polsku

rzeczowy

przymiotnik
 1. substantive *
  • rzeczowy (np. dowód), konkretny (np. temat), merytoryczny (np. wniosek), substancjalny formal
   I expect your paper to include substantive conclusions. (Oczekuję, że wasze prace będą miały merytoryczne wnioski.)
   There is substantive evidence confirming his guilt. (Istnieją rzeczowe dowody potwierdzające jego winę.)
 2. factual
 3. material ****  
  The police gathered material evidence. (Policja zebrała dowody rzeczowe.)
  There was no material evidence, only the deposition of the witnesses. (Nie było żadnych dowodów rzeczowych, jedynie zeznania świadków.)
 4. no-nonsense
 5. crisp *
 6. businesslike
 7. matter-of-fact
 8. unsentimental
 9. demonstrative
  • rzeczowy (o dowodzie), dowodzący (np. o uzasadnieniu)
 10. autoptic  

powered by  eTutor logo