ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"poważny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważny" po polsku

poważny

obrazek do "serious" po polsku
przymiotnik
 1. serious ****
  • poważny (np. sytuacja, problem)
   Are you serious? (Czy mówisz poważnie?)
   Fortunately, it wasn't a serious accident. (Na szczęście, to nie był poważny wypadek.)
   As you know, we want everyone to be serious about their work. (Jak wiesz, chcemy, żeby każdy poważnie traktował swoją pracę.)
   zobacz także: grave
  • ważny, poważny
   This is a serious matter. (To jest poważna sprawa.)
   This is a serious conversation, don't laugh. (To jest poważna rozmowa, nie śmiej się.)
  • poważny, duży (w dużej ilości) potocznie
   This car costs serious money. (To auto kosztuje poważne pieniądze.)
   You've stolen a serious amount of money. (Ukradłaś dużą ilość pieniędzy.)
  • poważny (o związku miłosnym)
   They have been in a serious relationship for three years now. (Oni są w poważnym związku od trzech lat.)
   He wants to propose to her - I think their relationship is serious. (On chce się jej oświadczyć - myślę, że ich związek jest poważny.)
   I don't think our relationship is serious. (Nie sądzę, aby nasz związek był poważny.)
   przeciwieństwo: casual
  • poważny, rozsądny (o osobie)
   He almost never laughs, he is very serious. (On prawie nigdy się nie śmieje, jest bardzo poważny.)
   You can hire him, he's a serious person. (Możesz go zatrudnić, jest rozsądną osobą.)
   When will you become serious? (Kiedy staniesz się rozsądny?)
 2. real , *****
  • prawdziwy, poważny (np. problem, niebezpieczeństwo)
   This is a real problem. (To jest prawdziwy problem.)
   That's a real problem - do you need my help? (To jest faktyczny problem - potrzebujesz mojej pomocy?)
 3. severe ***
  • poważny, ciężki, intensywny
   He hardly recovered from a severe illness. (On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.)
   She has a severe problem with alcohol. (Ona ma poważny problem z alkoholem.)
   She was diagnosed with severe depression. (Zdiagnozowano u niej ciężką depresję.)
 4. bad *****
  • poważny, dotkliwy, ciężki
   They've had a bad accident. (Oni mieli poważny wypadek.)
   I had a bad headache yesterday. (Miałem wczoraj dotkliwy ból głowy.)
 5. intense ***
  • zasadniczy, intensywny, poważny
   My boss is intense. (Mój szef jest zasadniczy.)
   His look was so intense that I had to look away. (Jego spojrzenie było tak intensywne, że musiałem odwrócić wzrok.)
 6. critical ****
  • poważny, niepokojący, krytyczny (np. sytuacja, okres)
   The situation in my country is critical. (Sytuacja w moim kraju jest niepokojąca.)
   We need to work together in this critical situation. (Musimy pracować razem w tej poważnej sytuacji.)
 7. grave **
  • poważny, nie na żarty (np. niebezpieczeństwo)
   They didn't know they were in grave danger. (Oni nie wiedzieli, że są w poważnym niebezpieczeństwie.)
   zobacz także: serious
  • poważny, posępny
   His face was grave rather than friendly. (Jego twarz była raczej posępna niż przyjazna.)
   The young man's face was calm and grave. (Twarz młodego mężczyzny była spokojna i posępna.)
   There's no question that our situation was grave. (Nie ulegało wątpliwości, że nasza sytuacja była poważna.)
   link synonim: sombre
 8. earnest *
  • poważny (np. osoba)
   This is too earnest for me. (To jest zbyt poważne dla mnie.)
 9. solemn
  • poważny (np. wyraz twarzy)
   She had a solemn expression on her face, as before. (Ona miała poważny wyraz twarzy, tak jak przedtem.)
   przeciwieństwo: merry
 10. sober *
 11. acute *
 12. dignified  
 13. dense **
 14. nasty , **
  • paskudny, poważny (np. choroba, uraz)
   I caught a nasty cold, I have to stay in bed for a week. (Złapałem paskudne przeziębienie, muszę zostać w łóżku przez tydzień.)
   The cut on my leg is nasty. I have to go to the doctor. (Skaleczenie na mojej nodze jest paskudne. Muszę iść do lekarza.)
 15. businesslike
 16. egregious
 17. staid
 18. grievous
 19. aggravated
 20. straight ***
  • uporządkowany, poważny potocznie
   He's always so straight, I don't like him. (On jest zawsze taki poważny, nie lubię go.)
   Don't be so straight, you should go out and have some fun! (Nie bądź taki uporządkowany, powinieneś wyjść i trochę się zabawić!)
 21. unsmiling
 22. portentous
 23. straight-faced  
 24. serious-minded
 25. sostenuto
 26. nonfrivolous
 27. sobersided
 28. legit
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa poważny i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "poważny"

przymiotnik
głęboki (poważny, ciężki) = deep
krytyczny (poważny stan medyczny zagrażający życiu) = critical
uroczysty (wykonywany w poważny sposób) = solemn
rzeczownik
przysłówek
idiom
inne
czasownik
phrasal verb
wykrzyknik