PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"uczciwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczciwy" po polsku

uczciwy

obrazek do "honest" po polsku
przymiotnik
 1. honest ***
 2. genuine **
  • szczery, uczciwy (np. osoba, opinia)
   She gave me a genuine smile. (Ona obdarowała mnie szczerym uśmiechem.)
   I am a genuine person. (Jestem uczciwą osobą.)
   I need your genuine opinion. (Potrzebuję twojej szczerej opinii.)
   She has shown a genuine interest in charity work. (Ona wykazała szczere zainteresowanie pracą charytatywną.)
   He is a genuine person, you can trust him. (On jest szczerą osobą, możesz mu zaufać.)
   link synonim: sincere
 3. straight ***
  • szczery, uczciwy
   He's a straight man, he always tells the truth. (On jest szczerym mężczyzną, zawsze mówi prawdę.)
   I feel like you are not being straight. (Wydaje mi się, że nie jesteś szczera.)
   link synonim: open
 4. clean ****
  • czysty, uczciwy, niewinny
   In my opinion he is absolutely clean. (W moim przekonaniu on jest całkowicie niewinny.)
   She's clean, she had no idea about the burglary. (Ona jest niewinna, nie miała pojęcia o włamaniu.)
 5. plain ***
  • szczery, uczciwy
   Cris is a plain guy. (Cris to uczciwy facet.)
   Kate is a plain person, you can trust her. (Kate jest szczerą osobą, możesz jej zaufać.)
 6. right ***** , także: r. ***
 7. righteous
  • sprawiedliwy, uczciwy, moralny (o człowieku) oficjalnie
   Your father is righteous, he gave me my money back. (Twój ojciec jest uczciwy, oddał mi moje pieniądze.)
   Only the righteous people will go to heaven. (Tylko sprawiedliwi ludzie pójdą do nieba.)
 8. honourable BrE , honorable AmE *
 9. scrupulous
 10. clean-handed  
 11. above board , także: above-board , aboveboard
 12. legit
 13. dinkum
 14. integrous
idiom
 1. up-and-up
 2. straight as an arrow
 3. straight as a die , as straight as a die
przysłówek
 1. rectitudinous
rzeczownik
 1. truepenny

"uczciwy" — Słownik kolokacji angielskich

above board kolokacja
 1. above przyimek + board rzeczownik = uczciwy, szczery, legalny
  Zwykła kolokacja

  "Everything we do is above board and public," he said.

  Podobne kolokacje: