ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"moralny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "moralny" po polsku

moralny

przymiotnik
 1. moral ***
  • moralny, etyczny
   Do you think your behaviour was moral? (Uważasz, że twoje zachowanie było etyczne?)
   I have a moral problem. (Mam problem moralny.)
  • moralny (związany z moralnością człowieka)
   He has no moral rules. (On nie ma żadnych zasad moralnych.)
   This is a moral dilemma and I don't know what to do. (To moralny dylemat i nie wiem, co mam zrobić.)
 2. ethical **
  • etyczny, moralny
   Is it ethical to use personal information this way? (Czy użycie w ten sposób danych personalnych jest etyczne?)
   This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level. (Dyskusja ta jest fascynująca pod względem etycznym, politycznym, a nawet technicznym.)
 3. righteous
  • sprawiedliwy, uczciwy, moralny (o człowieku) formal
   Your father is righteous, he gave me my money back. (Twój ojciec jest uczciwy, oddał mi moje pieniądze.)
   Only the righteous people will go to heaven. (Tylko sprawiedliwi ludzie pójdą do nieba.)
 4. good ***** , także: gude Scottish English dialect
  • moralny, dobry
   His acts are good. (Jego uczynki są dobre.)
   It is a good example for children. (To jest dobry przykład dla dzieci.)
   przeciwieństwo: bad
 5. white-hearted
 6. nondegenerate

powered by  eTutor logo