"fairly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fairly" po angielsku

fairly ***

przysłówek
 1. raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
  She learns fairly easily. (Ona uczy się dość łatwo.)
  It is a fairly easy topic. (To jest dość łatwy temat.)
  W tym znaczeniu "fairly" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
  link synonim: quite
 2. słusznie, sprawiedliwie, uczciwie, rzetelnie
  I think that treating people fairly should be a norm. (Uważam, że traktowanie ludzi sprawiedliwie powinno być normą.)
  You fairly said she is hard-working. (Słusznie powiedziałeś, że ona jest pracowita.)
  link synonim: justly
 3. całkowicie, zupełnie, bardzo, w najwyższym stopniu British English przestarzale
  She's doing fairly well. (Ona sobie świetnie radzi.)
  That's a fairly good answer. (To bardzo dobra odpowiedź.)
 4. nieomalże, prawie termin literacki
  I fairly drowned! (Nieomalże utonęłam!)
  When she informed me about it, my heart fairly stopped. (Kiedy ona mnie o tym poinformowała, moje serce nieomalże stanęło.)
 5. wyraźnie dawne użycie
  You are fairly tired, you should rest. (Jesteś wyraźnie zmęczony, powinieneś odpocząć.)
  She fairly dislikes you. (Ona wyraźnie cię nie lubi.)
  He's fairly in love with you, don't you see that? (On jest wyraźnie w tobie zakochany, nie widzisz tego?)
  link synonim: clearly

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo