KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"straight" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "straight" po angielsku

straight ***

Straight Line Tutorial obrazek do "straight" po polsku
przymiotnik
 1. prosty (biegnący prosto, nieskrzywiony)
  It is a long, straight road - you just can't get lost. (To długa, prosta droga - nie sposób się zgubić.)
  I don't like my straight hair. (Nie lubię moich prostych włosów.)
  Sit straight! Don't bend your back. (Siedź prosto! Nie zginaj pleców.)
  przeciwieństwo: crooked
  important nie mylić z: simple
 2. wyprostowany
  You have to be straight to show your self-confidence. (Musisz być wyprostowany, by pokazać pewność siebie.)
  He was sitting straight, looking into the mirror. (Siedział wyprostowany, patrząc w lustro.)
  He always sits straight. (On zawsze siedzi wyprostowany.)
 3. szczery, uczciwy
  He's a straight man, he always tells the truth. (On jest szczerym mężczyzną, zawsze mówi prawdę.)
  I feel like you are not being straight. (Wydaje mi się, że nie jesteś szczera.)
  link synonim: open
 4. następujący po sobie, z rzędu
  The straight events were not coincidental. (Te następujące po sobie wydarzenia nie były przypadkowe.)
  The straight concerts have a similar theme. (Następujące po sobie koncerty mają podobny motyw przewodni.)
  I had to work six days straight last week. (W zeszłym tygodniu musiałem pracować sześć dni z rzędu.)
 5. czysty, wysprzątany
  Your room is so straight, are you expecting someone? (Twój pokój jest taki czysty, czy spodziewasz się kogoś?)
  Her apartment is always straight. (Jej mieszkanie jest zawsze wysprzątane.)
  link synonim: neat
 6. czysty, nierozcieńczany (drink)
  She only drinks straight tequila. (Ona pije tylko czystą tequilę.)
  I don't drink straight vodka. (Nie pijam czystej wódki.)
  link synonim: neat
 7. rozliczony (z kimś) język mówiony
  Well, I think we are straight. (No cóż, myślę, że jesteśmy rozliczeni.)
  Now I'm straight with my company. (Teraz jestem rozliczony z moją firmą.)
 8. dotyczący dwóch (np. osób, rzeczy)
 9. uporządkowany, poważny potocznie
  He's always so straight, I don't like him. (On jest zawsze taki poważny, nie lubię go.)
  Don't be so straight, you should go out and have some fun! (Nie bądź taki uporządkowany, powinieneś wyjść i trochę się zabawić!)
 10. czysty (nie używający narkotyków) potocznie
  "Are you high?" "No, I've been straight for two months." ("Jesteś naćpany?" "Nie, jestem czysty od dwóch miesięcy.")
  He lied about being straight. (On kłamał na temat bycia czystym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. prosta (prosty odcinek toru wyścigowego)
  He has a chance to win, it's the last straight! (On ma szansę wygrać, to ostatnia prosta!)
  It was the last straight when he suddenly fell down. (To była ostatnia prosta, kiedy nagle upadł.)
  link synonim: straightaway
 2. odcinek prostej  BrE
  Calculate the length of the straight. (Oblicz długość odcinka prostej.)
 3. strit (w pokerze)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. prosto
  Promise me you will go straight home. (Obiecaj mi, że pójdziesz prosto do domu.)
  Go straight and then turn right. (Idź prosto, a potem skręć w prawo.)
  Keep your back straight. (Trzymaj plecy prosto.)
 2. bezpośrednio
  I read a book and straight after I went to sleep. (Czytałem książkę i bezpośrednio po tym poszedłem spać.)
  You should go straight to your boss and report it. (Powinieneś iść bezpośrednio do twojego szefa i to zgłosić.)
 3. uczciwie, szczerze
  Tell me straight, where were you yesterday? (Powiedz mi szczerze, gdzie wczoraj byłeś?)
  She looked at me with a straight smile. (Ona popatrzyła się na mnie ze szczerym uśmiechem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "heterosexual" po polsku heterosexual-gender
przymiotnik
 1. heteroseksualny, heteroseksualna
  Most people who come here are heterosexual. (Większość ludzi, którzy tutaj przychodzą, jest heteroseksualna.)
  "Does he have a boyfriend?" "No, he's straight." ("Czy on ma chłopaka?" "Nie, on jest heteroseksualny.")
  I don't like girls because I'm straight. (Nie lubię dziewcząt, ponieważ jestem heteroseksualna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. stacjonata
idiom
 1. dobrze coś zrozumieć, dobrze coś wyjaśniać
  Did I get this straight? You want to marry her? (Dobrze to zrozumiałem? Chcesz ją poślubić?)

Powiązane zwroty — "straight"

przysłówek
idiom
przymiotnik
straightforward = jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji) +1 znaczenie
straight-out = szczery +1 znaczenie
straight edge = o prostej krawędzi (w przeciwieństwie do zaokrąglonej lub nieregularnej, np. nóż) +1 znaczenie
phrasal verb
czasownik
rzeczownik
inne
wykrzyknik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo