PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"poważnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważnie" po polsku

poważnie

przysłówek
 1. seriously ***
  • poważnie, bardzo
   He was seriously injured in the accident. (On został poważnie ranny w wypadku.)
   I'm seriously ill, so I can't go to school today. (Jestem bardzo chory, więc nie mogę dzisiaj iść do szkoły.)
  • poważnie, z powagą
   "I don't like you", he said seriously. ("Nie lubię cię", powiedział z powagą.)
   He tried to look seriously. (On próbował wyglądać poważnie.)
  • poważnie
   He was seriously hurt. (On był poważnie ranny.)
   Why do you take everything so seriously all the time? (Dlaczego cały czas traktujesz wszystko tak poważnie?)
  • poważnie (podkreślenie ważności czegoś), serio, naprawdę język mówiony
   Seriously though, he was right. (Ale na poważnie, on miał rację.)
   I think I'm in love with her. Seriously, don't laugh. (Myślę, że się w niej zakochałem. Poważnie, nie śmiej się.)
 2. severely **
  • ciężko, poważnie
   The building was severely damaged. (Budynek został poważnie uszkodzony.)
   I was severely ill and had to go to hospital. (Byłem ciężko chory i musiałem iść do szpitala.)
 3. dangerously
 4. solemnly
  • poważnie (np. powiedzieć coś), uroczyście (np. przysięgać)
 5. gravely  
 6. earnestly  
 7. soberly
 8. demurely
 9. grievously
 10. staidly
 11. unsmilingly
idiom
 1. straight up
  • szczerze, serio, naprawdę, poważnie język mówiony
   I would rather be here than out in a club, straight up. (Wolę być tutaj niż w klubie, szczerze.)
   I really don't like pizza, straight up. (Naprawdę nie lubię pizzy, serio.)
 1. on the dead
wykrzyknik
 1. No shit!