"respect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "respect" po angielsku

respect ****

rzeczownik
 1. respekt, podziw, poważanie, szacunek [niepoliczalny]
  She has no respect towards her parents. (Ona nie ma szacunku do swoich rodziców.)
  The teacher could not get any respect among students. (Nauczyciel nie umiał zdobyć żadnego poważania wśród uczniów.)
  The students of this school have great respect to their teachers. (Uczniowie tej szkoły mają dużo szacunku do swoich nauczycieli.)
 2. wzgląd, poszanowanie [niepoliczalny]
  I will always have respect towards elderly people. (Zawsze będę miał wzgląd na starszych ludzi.)
  My respect for your privacy doesn't let me read that letter. (Moje poszanowanie twojej prywatności nie pozwala mi przeczytać tego listu.)
 3. respekt (do czegoś, np. do alkoholu) [niepoliczalny]
  They didn't have the respect for alcohol, so they became alcoholics. (Oni nie czuli respektu przed alkoholem, więc zostali alkoholikami.)
 4. odniesienie, nawiązanie
  zobacz także: with respect to something
 5. konkret, szczegół (w wyrażeniu "in some respects")
  zobacz także: in some respects

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. szanować, poważać, honorować [przechodni]
  We will respect him in the end for doing so. (Na koniec będziemy go szanować za zrobienie tego.)
  I respect your opinion but I don't agree with you. (Szanuję twoją opinię, ale się z tobą nie zgadzam.)
 2. liczyć się, respektować, uszanować [przechodni]
  He does not respect what other people tell him. (On nie szanuje tego, co mówią mu inni ludzie.)
  You should respect your father's words, he always wants best for you. (Powinieneś respektować słowa twojego ojca, on chce dla ciebie jak najlepiej.)
  We should respect her wishes. (Powinniśmy uszanować jej życzenia.)
 3. przestrzegać (np. zasad) [przechodni]
  The footballers didn't respect the rules. (Piłkarze nie przestrzegali zasad na boisku.)
  He said he didn't like to respect any rules. (On powiedział, że nie lubi przestrzegać jakichkolwiek zasad.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. szanować coś
  to have a high opinion of something
  I respect your opinion. (Szanuję twoją opinię.)
  He respects my private space. (On szanuje moją prywatną przestrzeń.)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa respect i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "respect"

przymiotnik
inne
rzeczownik
przysłówek
czasownik
inne
kolokacje