BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"respect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

respect czasownik

respect + rzeczownik
Kolokacji: 37
respect one's wishes • respect one's decision • respect one's privacy • respect the rights • respect integrity • ...
czasownik + respect
Kolokacji: 4
lead respect • come to respect • call to respect • learn to respect
respect + przyimek
Kolokacji: 14
respected by • respected for • respected in • respect to • respect on • ...
respect + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
highly respected • widely respected • well respected • greatly respected • generally respected • ...

respect rzeczownik

rzeczownik + respect
Kolokacji: 6
self respect • respect of one's peers • respect of borders • respect of one's colleagues • respect of one's players • ...
respect + czasownik
Kolokacji: 5
respect grows • respect comes • respect increases • respect accords • respect bordering
czasownik + respect
Kolokacji: 69
show respect • gain respect • command respect • deserve respect • lose respect • get respect • give respect • pay one's respects • ...
przymiotnik + respect
Kolokacji: 72
great respect • due respect • mutual respect • grudging respect • deep respect • proper respect • certain respect • utmost respect • ...
przyimek + respect
Kolokacji: 17
with respect • of respect • for respect • on respect • to respect • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.