ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach respect" — Słownik kolokacji angielskich

teach respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz szacunku
  1. teach czasownik + respect rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The experience taught him deep respect for the subsistence skills of the poor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo