PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"teach classes" — Słownik kolokacji angielskich

teach classes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz klasy
  1. teach czasownik + class rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About a year ago she started teaching a writing class at a local community college.